Ammattikorkeakoulu Metropolian hallitus on tehnyt 24.05.2013 päätöksen, että se esittää hammasteknikkojen koulutuksen lopettamista. Koska koulutusta annetaan ainoastaan Metropoliassa, loppuu yhdellä päätöksellä kaikki hammasteknikkokoulutus koko maasta.

 

23.9.2013 Metropolia päättää lopettaa hammasteknikon koulutusohjelman

Lue tästä Metropolia AMK Oy:n hallituksen kokousten päätöspöytäkirjat/keskeiset päätökset v.2013

 

Koulutus alkaa Turussa vuonna 2015. Koko Suomen hammasteknikko-opiskelijoiden sisäänotossa on tauko vuonna 2014.

 

 

Tänne kootaan kaikki Hammasteknikkokoulutuksen lopettamiseen liittyvät uutisoinnit ja tiedotteet.

 


2.12.2013

Suun terveydenhuollon selvitystyöryhmän kehittämis- ja uudistushanke on valmistunut

 Poimintoja STM 2013:39 raportin sivulta 46.

"Selvitysryhmä katsoi, ettei hammasteknikkojen koulutuksessa tule siirtyä toisen asteen koulutukseen vaan että koulutuksen järjestäminen on välttämätöntä jatkossakin järjestää ammattikorkeakoulutasolla."

"Nykyinen ammattikorkeakoulututkintoon johtava hammasteknikkokoulutus toteutetaan läheisessä yhteistyössä yliopiston hammaslääkärikoulutuksen kanssa, joka on selvitystyöryhmän mielestä kannatettava malli jatkossakin yhteistyön pohjana."

Raportti: Suun terveyttä koko väestölle 2013

Tiedote: Suun terveyspalvelut kohdennettava tarpeen mukaan koko väestölle

 


22.10.2013

Vetoomus hammasteknikkokoulutuksen puolesta

Hammaslaboratorioalaa edustavat järjestöt painottavat, ettei opiskelijoiden sisäänotoissa ole varaa välivuosiin. Sisäänoton on jatkuttava vähintään nykyisellä tasolla, sillä hammaslaboratorioalalla on jo nyt pulaa pätevästä työvoimasta.

 

Kannanotto 17.10.2013

 


17.10.2013

Hammastekniikan vetovoima Metropoliassa on ollut erittäin hyvä

Vaikkakin hammastekninen ala ei ole yleisesti kovin hyvin tunnettu. Silti hammasteknikkokoulutuksen vetovoimaluvut ovat olleet erittäin hyvät verrattaessa koko Metropolian vetovoimalukuihin.
Hammastekniikan vetovoimaisuus on pärjännyt hyvin vertailussa myös Metropolian sosiaali- ja terveysalaan.

 

Tilastoja vuosilta 2009-2013  ( Metropolian hakutoimisto)

Metropolia / hammastekniikka

                                          2009     2010     2011     2012     2013
Ensisijaiset hakijat         146       167        170       189       185
Aloituspaikat                     18         26           26         18          26
Vetovoima                         8,11      6,42       6,54      10,5      7,12

 

Metropolia / kaikki koulutusalat   

                                          2009     2010     2011     2012     2013
Vetovoima                         4,21      5,03      5,01       5,3       6,34

 

Metropolia / sosiaali- ja terveysala      

                                          2009     2010     2011     2012     2013
Vetovoima                         6,65      7,49      7,75      7,73      8,98

 

Lue myös! Metropolia kasvatti suosiotaan ennätyslukemiin syksyn yhteishaussa

 


10.10.2013

Lue uusin Hammasteknikko -lehti

Poikkeuksellisesti julkaisemme uusimman Hammasteknikko -lehden netissä.

 

Artikkeli: Hammasteknikoiden koulutus suurten muutosten myllerryksessä

Lue tästä 3/2013 lehti

 


23.9.2013

Metropolia lopettaa hammasteknikon koulutusohjelman

Teatteri-ilmaisun ja hammasteknikon koulutusohjelmat lakkautetaan korkeiden kustannusten vuoksi.

 

Lue lisää

OAJ Opetusalan Ammattijärjestö

Yle Uutiset

Metropolian sivuilta

Helsingin Sanomat

 


23.9.2013

Metropolian yt-neuvottelut ovat päättyneet.

Neuvottelujen jälkeen työnantaja on päätynyt irtisanomaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä enintään 42 henkilöä.

 

Lue lisää Metropolian sivuilta!

 


25.8.2013

Opetus- ja kulttuuriministeriö lupaa ettei hammasteknikkokoulutus lopu suomesta

"Täytyy katsoa, ettei mikään koulutusala kokonaan häviä maasta", lupaa opetusneuvos Maarit Palonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Ammattikorkeakoulut karsivat tutkintojaan Helsingin Sanomat


Lue myös Ylijohtaja Hannu Sirénin lupaus (Sanomalehti Ilkka 7.6.2013)

 


18.8.2013

Pieniä ja työllistäviä toimialoja tukevan koulutuksen kurjistamiseen puututtava

Ammattiliitto Pro Tiedote 16.7.2013

 

Lisää aiheesta:

Ammattikorkeat lopettamassa työllistäviä koulutusohjelmia Ammattiliitto Pro

Pro: Kädet irti ammattikorkeakouluista Yle

Pro kysyy, onko mitään järkeä lopettaa työllistävää koulusta, vain koska se on kallista? Aamulehti

"Kalliit mutta työllistävät koulutusohjelmat ovat uhattuina" Nykypäivä

Pro huolissaan erikoiskoulutuksesta Kansan Uutiset

Pro: Koulutuksen kurjistamiseen puututtava Hämeen Kaiku

Pieniä ja työllistäviä toimialoja tukevan koulutuksen kurjistamiseen puututtava Kauppalehti

 


12.7.2013

Uusin Valtioneuvoston asetus 4.7.2013

Vastoin Metropolian näkemystä, hammasteknikon koulutus on määritelty ammattikorkeakouluun kuuluvaksi tutkinnoksi.

Valtioneuvoston asetus: Ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

 

Lisää Ammattikorkeakoulu-uudistuksesta Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta

 


4.7.2013

Opetusministeri Krista Kiurun vastaus

Outi Alanko-Kahiluoto /vihr. / Kysymys eduskunnan puhemiehelle

Kirjallinen kysymys ja vastaus 529/2013 vp

 


19.6.2013 (lisätty 21.9.2014)

Hammaslääkäriliiton kannanotto

Vetoomus hammasteknikkokoulutuksen puolesta

 


18.6.2013

Hammaslaboratorioalan järjestöjen kannanotto

Kannanotto koskien hammasteknikkokoulutuksen tulevaisuutta

 


12.6.2013

Hammasteknikkokoulutus liipasimella

Suomen Hammaslääkärilehti

 


12.6.2013

Outi Alanko-Kahiluoto /vihr. / Kysymys eduskunnan puhemiehelle

Hammasteknikkokoulutuksen tulevaisuus

"Hammaslaboratorioliiton tuoreen, vielä julkaisemattoman tutkimuksen mukaan n. 260 000 suomalaista sai hammasteknikon valmistaman tuotteen käyttöönsä vuonna 2012."

 

Kirjallinen kysymys 529/2013 vp

Tai

Kirjallinen kysymys 529/2013 vp (Pdf)


10.6.2013

STT :n uutinen aiheesta "Hammasteknikkojen koulutus uhkaa loppua kokonaan"

Huomioi kommentit/keskustelu.

Aamulehti

Kaleva

Keskisuomalainen

MTV3

 

Etelä-Saimaa

Etelä-Suomen Sanomat

Hämeen Sanomat

Iltalehti

Itä Savo

Kymen Sanomat

Pohjalainen

Savon Sanomat

Suomenmaa

Turun Sanomat

 


7.6.2013

Hammasteknikot vaarassa jäädä vaille vastuukoulua

Tänään sanomalehti Ilkka kertoo etusivullaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu ja tiedepolitiikan osaston ylijohtaja Hannu Sirén lupaa, että hammasteknikkojen koulutukseen ei tule katkoa, eikä loppua.

(Sanomalehti Ilkka 7.6.2013)

Tästä Ilkka Digilehteen (maksullinen)

 


6.6.2013

Lue uusin Hammasteknikko -lehti

Poikkeuksellisesti julkaisemme uusimman Hammasteknikko -lehden netissä.


Uusinta tietoa hammasteknikoiden koulutuksestaLataa ja lue HT2/2013 lehti

 


31.5.2013

Hammasteknikkojen koulutus uhkaa loppua kokonaan

Helsingin sanomat

Ps. Huomio myös kommentit/keskustelu.

 


30.5.2013

Viimeisintä tietoa Metropoliasta

 


30.5.2013 klo. 11.00

Tämä julkaisuvapaa tiedote on laadittu yhteistyössä hammasteknisen alan järjestöjen kanssa.

(Lataa tästä tiedote Pdf -muodossa)

 

Yli miljoona suomalaista jäämässä ilman hammasteknikon palveluja

Ammattikorkeakoulu Metropolian hallitus on tehnyt päätöksen, että se esittää hammasteknikkojen koulutuksen
lopettamista. Koska koulutusta annetaan ainoastaan Metropoliassa, loppuu yhdellä päätöksellä kaikki
hammasteknikkokoulutus koko maasta. Koulutuksen sisäänotto on tarkoitus lopettaa jo vuonna 2014. 

Erityisen
merkittävä päätös on niille noin miljoonalle suomalaiselle, joilla on esimerkiksi irroitettava hammasproteesi.
Lisäksi hammasteknikot valmistavat tekohampaita, kruunuja, nastahampaita, implanttihampaita sekä hampaiden
oikomiseen tarvittavia laitteita.


Hammasproteettisten palveluiden saatavuuteen on tulossa ongelmia Tilanteen vakavuutta lisää alaa vuosia vaivannut työvoimapula. Hammasteknikoiden ikärakenteesta johtuen tulevaisuuteen on syntymässä myös eläkepommi, joka sekin vähentää palveluiden saatavuutta. 
Nyt näitä terveydenhuollon palveluita antaa lähes tuhat hammasteknikkoa ympäri Suomen. Näin ei siis tule olemaan jatkossa. Koko väestön ikääntymisen myötä palveluiden
kysyntä on kuitenkin kasvamassa. 

Hammasteknikon valmistamat hammasproteettiset työt ovat suomalaista käsityötä.
Valmistus tapahtuu Suomessa ja tämän työn ulkoistaminen vaikkapa halpatuotantoa tekeviin maihin ei ole
mahdollista. Hammasteknikko on suunterveydenhuollon palveluntuottaja jonka toimintaa valvoo Valvira. Osa
hammasteknikoista on erikoistunut myös erityisen vaativaan esteettiseen hoitoon, kliiniseen-hammasprotetiikkaan (erikoishammasteknikko), hampaiston oikomiskojeisiin tai leuka- ja kasvoprotetiikkaan.


Koulutuksen laatu Nykyisillään koulutus alalle kestää yli kolme vuotta ja oppilaitoksen sisäänottomäärä oli
viimevuonna 18 opiskelijaa . Koulutus tapahtuu Helsingin Ruskeasuolla hammaslääketieteen laitoksessa. Saman katon
alla toimivat kaikki eri suunterveydenhuollon koulutustahot. 

Yhteistyö näiden koulutustahojen kesken on
maailmanlaajuisestikin tarkasteltuna täysin poikkeuksellista. Tässä yhteisössä eri suunterveydenhuollon tulevat
ammattilaiset oppivat mm. tiimityön merkityksen. Saumaton yhteistyö on välttämätöntä, jotta suomalaisten suun
terveydenhuolto olisi sekä tarkoituksenmukaista että tehokasta - vauvasta vaariin.


Esitys on valmisteltu salaa Tieto koulutuksen lakkauttamisesta on saatu Metropolian ammattiopettajakunnalta,
joka on huolestunut tilanteesta ja jonka mielestä suomalaiset tarvitsevat laadukasta hammashoitoa ja protetiikkaa
tulevaisuudessakin. Ammattikorkeakoulu Metropolian henkilökunnalle asiasta on tiedotettu tiistaina 21.toukokuuta.


Perusteena lakkauttamiselle on mm. koulun talous sekä se, että kädentaitoa vaativa työ ei olisi
ammattikorkeakouluun soveltuvaa – Opetusministeriön määritelmien mukaan hammasteknikkokoulutus kuuluu
yksiselitteisesti ammattikorkeakouluasteelle. 

Alan ammattikunnalle ei asiasta ole kerrottu mitään, ei edes
Metropolian omalle alan koulutusta kehittävälle hammastekniselle neuvottelukunnalle. Asia on pidetty salassa sekä
valmisteluvaiheessa, että asiasta päättämisen jälkeen. Metropolia on valmistellut asian kuulematta myöskään
Hammaslaboratorioliittoa joka on työnantajajärjestö tai työntekijäjärjestö Ammattilliito PRO:ta. 

Nyt tehty
esitys vaikuttaa olennaisesti alan työllisyyteen ja sen kehitykseen, sekä suomalaisten suunterveydenhuollon
saatavuuteen.Ilkka Tuominen, hammasteknikko 

Metropolia AMK:n hammastekninen neuvottelukunta, puheenjohtaja 

Suomen hammasteknikkoseura ry, puheenjohtaja 

Helsingin käsityö – ja teollisuusyhdistys, puheenjohtaja 

Hammaslaboratorioliitto ry, hallituksen jäsen

Lisätietoja Ilkka Tuominen, 040 5404880, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 


29.5.2013

Metropoliasta

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on 21.5.2013 muodostanut alustavan näkemyksen toimilupahakemuksessa haettavista koulutusvastuista. Metropolia ei alustavan näkemyksen mukaan hae koulutusvastuuta hammasteknikon tutkintoon.
Metropolian näkemyksen mukaan kyseessä on pikemminkin tarkkuuskäsityöammatti kuin korkeakoulututkinnon vaatima ammatti. Tästä johtuen koulutus olisi luontevinta toteuttaa toisella asteella. Koulutus on lisäksi taloudellisesti erittäin kallis toteuttaa, eikä sillä ole huomattavia synergiaetuja muiden Metropolian koulutusvastuiden kanssa.
Lopullinen päätös koulutusvastuista on tehtävä syyskuuhun 2013 mennessä. Ammattikorkeakoulun ylläpitäjien on haettava toimilupaa viimeistään 30.9.2013. Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee päätökset koulutusvastuista marras- joulukuussa ja uudet toimiluvat astuvat voimaan 1.1.2014.

 


24.5.2013

Päättyykö hammasteknikkojen koulutus ammattikorkeakoulu Metropoliassa?


Toukokuun 21. päivä  sain tiedon hammastekniikan opettajilta, että hammasteknikkojen oppilaspaikkojen määrä vuodelle 2014 on nolla. Samana päivänä vahvistaessani asiaa vararehtori Vesa Taatilalta, asianlaita olikin vielä synkempi kuin aluksi luultiin. Ammattikorkeakoulu Metropolian hallitus ei halua ottaa koulutusvastuuta hammasteknikoiden kouluttamisesta vuodesta 2014 lähtien. Metropolian hallitus perustelee päätöstä taloudellisella tilanteella sekä sillä, että hammasteknikoiden koulutus ei täysin sovellu ammattikorkeakouluasteelle, kun tehdään kädentaitoa vaativaa hienomotorista tarkkuustyötä.

Asian valmistelussa ei missään vaiheessa ole informoitu hammasteknikoita tai työelämän edustajia, eikä Metropolian oman organisaation hammasteknistä neuvottelukuntaa. Keneltäkään hammasteknisellä alalla toimivalta henkilöltä ei tietääkseni ole missään vaiheessa kysytty mielipidettä tai kantaa, eikä kerrottu että mitään tämäntyyppistä asiaa oltaisiin edes valmistelemassa.

Asiaa selvittääksemme olemme Markku Annaniemen kanssa olleet yhteyksissä mm. Opetus- ja kulttuuriministeriöön, Sosiaali- ja terveysministeriöön sekä Metropolian vararehtoriin. Mitään lisätietoa emme ole saaneet, emme asian valmistelun etenemisestä emmekä siitä, jatkuuko hammasteknikkojen koulutus Suomessa. Mitään suunnitelmia ei ilmeisesti ole missä tai miten aiotaan toteuttaa hammasteknikkojen koulutus tulevaisuudessa.


Metropolian Hammastekniikan neuvottelukunta, puheenjohtaja Ilkka Tuominen

 

 

Keskustelua aiheesta... Huom! päivämäärällä 24.5.2013

 


24.5.2013

Alustava näkemys Metropolian tulevista koulutusvastuista

Alustava näkemys on, että koulutusvastuuta ei haeta kolmeen nykyiseen tutkintoon: musiikkipedagogi (AMK), teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) ja hammasteknikko (AMK).

 

Lue lisää Metropolian sivuilta

 


23.5.2013

Metropolia Ammattikorkeakoulu aloittaa yt-neuvottelut

Syksyllä haettavat uudet koulutusvastuut saattavat lisäksi muuttaa ammattikorkeakoulun koulutustarjontaa.
Rehtori Riitta Konkolan mukaan muutoksia esitetään tällä hetkellä ainakin teatteri-ilmaisun ohjaajien,
musiikkipedagogien ja hammasteknikoiden koulutusohjelmiin.

 

Lue lisää Yle Uutiset sivuilta

 


10.9.2012

Metropoliaan on perustettu tulevaisuustyöryhmä

Hammasteknisen koulutuksen tulevaisuuden suuntaviivoja selvittämään asetettu työryhmä kokoontui 21.8.2012 ammattikorkeakoulu Metropolian tiloissa Ruskeasuolla.

Työryhmän tehtävänä on tehdä ehdotuksia, joilla hammastekniikan koulutusohjelma kehittyy vahvemmaksi ja toimivammaksi, sekä pohtia tapoja, joilla koulutusohjelma kehittyisi työelämälähtöisemmäksi ja työvoimatarpeen huomioivaksi kokonaisuudeksi. Ehdoton edellytys tälle positiiviselle kehitykselle on hammasteknikoiden koulutuksen läheinen fyysinen sijainti hammaslääkäreiden koulutuksen kanssa.

Lue lisää!

 

Tulevaisuustyöryhmän raportti 8.3.2013

 


30.10.2010

Maailmanlaajuisesti edelläkäyvä oppimisympäristö on uhan alla

"Ammattikuntamme katsoo, ettei Metropolia-ammattikorkeakoulussa tapahtuvaa hammasteknikkojen koulutusta tule erottaa eri paikkaan hammaslääkäreiden koulutuspaikasta. Mikäli koulutukset fyysisesti erotetaan toisistaan, menetetään todelliseen tiimityöskentelyyn perustuva pedagogisesti kasvattava potilas-työskentelymahdollisuus."

Kannanotto hammasteknisen koulutuksen rakennemuutoksiin.