Työn alla....

Täällä tullaan myöhemmin esittelemään Suomen Hammasteknikkoseuran (SHtS ry) historiaa...

 

 

SHS Jäsenkortti vuodelta 1926

 

 

Suomen Hammasteknikkojen Seura v. 1927

 

 

 

 

" Käyttäytykää aina, sekä työpaikallanne, että sen ulkopuolella siten, että käytöksenne tuottaa kunniaa sekä itsellenne että liitollenne. Täyttäkää säännöllisesti velvollisuutenne liittoanne kohtaan. Käykää aina, kun tilaisuutta suinkin on, liiton ja yhdistystenne kokouksissa, niin että jatkuvasti olette tietoinen asiain kulusta ja päätöksistä.
Pysykää uskollisina liiton säännöille ja sen asettamille velvoituksille. Olkaa tunnollisia työssänne ja rehellisiä ammattitovereitanne kohtaan. Käyttäkää kaikkia mahdollisia tarjolla olevia tilaisuuksia, levittääksenne tietoa liiton tarkoituksesta ja
päämääristä, samoin lisätäksenne omia tietojanne niin yleisistä kuin liittoamme koskevissa asioissa.
Ammattitoverit ja lehden ystävät! Hammasteknikot!
Tukekaa liittoanne. Meillä on edessämme paljon tehtäviä. Järjestäytykää lujaksi, yksimieliseksi rintamaksi!
Suomen Hammasteknikkoliiton jäsenet."

Hammasteknikko -lehti 3/1940