19.12.2014

Muista rekrytoidessasi tarkistaa terveydenhuollon ammattihenkilön pätevyys

Valvira muistuttaa työnantajia siitä, että niiden tulee varmistaa terveydenhuollon ammattihenkilön pätevyys.

Valviran tietoon on tullut tapauksia, joissa työnantajat eivät ole tarkistaneet terveydenhuollon ammattihenkilön pätevyyttä palkatessaan uutta työntekijää terveydenhuollon ammattihenkilön tehtäviin. Valvira ylläpitää terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä (Terhikki).

Työnantaja voi tarkistaa terveydenhuollon ammattihenkilön ammattipätevyyden Terhikki-rekisterin julkisesta tietopalvelusta

 

JulkiTerhikki

Lisätietoa / Valvira

 


11.12.2014

Kantelu voidaan käsitellä ensin muistutuksena

Aluehallintovirastoissa kantelu voidaan siirtää käsiteltäväksi ensin muistutuksena 1.1.2015 alkaen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon muistutuksia suhteessa kanteluihin vahvistetaan asiakas- ja potilaslakien muutoksella. Muutokset koskevat sekä yksityistä että julkista sektoria.

 

Lisätietoa / Aluehallintovirasto

Kantelu

 


8.12.2014

Vanhusten suuhygienia toteutuu heikosti

Helsingin yliopistossa tarkastettavasta väitöstutkimuksesta:

Tehostetun palveluasumisen asukkaille tulisi taata nykyistä parempi hampaiden hoito.

"Vanhuksista yli puolet oli menettänyt kaikki omat hampaansa. Suurimmalla osalla oli kokohammasproteesi, mutta seitsemän prosenttia ei käyttänyt minkäänlaista proteesia, ja aliravitsemus oli yleisintä heillä."

 

Suomen Hammaslääkärilehti 22.1.2015

Helsingin Sanomat 7.12.2014

 


4.12.2014

Terveydenhuollon palvelujen tuottajat ja itsenäiset ammatinharjoittajat liitetään Kanta-palveluihin

Kanta-palveluihin liitytään THL:n ylläpitämän koodistopalvelun rekisteritietojen avulla. Valveri-rekisteriin rekisteröitävien palvelujen tietojen muutokset ja korjaukset tulee tehdä viranomaiselle itse.

 

Lisätietoa / Aluehallintovirasto

Lisätietoa / Valvira

 


26.11.2014

Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksat vuonna 2015

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on palauttamassa suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen vuonna 2013 voimassa olleet protetiikan toimenpidenimikkeet ja -koodit ensi vuoden alusta.

Kela on vahvistanut protetiikan toimenpiteille vuonna 2013 voimassa olleet korvaustaksat uudelleen voimaan tuleviksi sellaisenaan.


Kela / Hammashoito / Kirjeet ja tiedotteet

Hammashoidon taksat soveltamisohjeineen 1.1.2015 (s. 23-25)

 


25.11.2014

Ennätykselliset Hammastekniikkapäivät, Odontologi 2014

 

Suomen Hammasteknikkoseuran Hammastekniikkapäivien kävijämäärä kasvoi jälleen.

Tänä vuonna SHtS -osallistujia oli jo mahtavat 289 henkilöä.

 

 


18.11.2014

Seuran sivustolle hyökättiin

hammasteknikko.fi sivut olivat yli puolipäivää suljettuna.

Joidenkin toimintojen korjaustöitä jatketaan edelleen.

 


14.11.2014

Hammasproteeseja ja purentakiskoja ei enää kuivateta!

Suomen Hammasteknikkoseura ja Suomen Hammaslääkäriliitto ovat sattumalta samaan aikaan julkaisseet uudet potilasesitteet hammasproteesien hoitoon.

Molemmat hoito-ohjeet pyrkivät huomioimaan yleisimmin käytetyn akryylimateriaalin (PMMA) oikeaoppisen käsittelyn puhdistuksessa ja säilytyksessä.

 

Oppaat akryylisten hammaskojeiden hoitoon

Julkaisusarja on tarkoitettu akryylisten hammasproteesien, purentakiskojen ja irrotettavien oikomiskojeiden käyttäjille ja heitä hoitaville henkilöille. Tarkoituksena on ohjeistaa valmistajan asiantuntemuksella, miten hammaskojeet säilyisivät hygieenisinä ja kestäisivät mahdollisimman pitkään.

Oppaat on tehty osana Metropolia Ammattikorkeakoulun hammastekniikan koulutusohjelman opinnäytetyötä, yhteistyössä Suomen Hammasteknikkoseura ry:n kanssa. Materiaali löytyy "Tietoa hammaslaboratorioon" -osion alta.

 

Tutustu vapaasti tulostettaviin materiaaleihin!

Huom! Tutustu myös Suomen Hammaslääkäriliiton julkaisemaan potilasesitteeseen "Hammasproteesi"3.11.2014

Muista kuitti myös marraskuussa!

Aluehallintovirasto, Verohallinto ja Poliisi jalkautuvat jälleen marraskuun aikana yrityksiin valvomaan kuitin tarjoamista ja ohjaamaan yrittäjiä kuitintarjoamislakiin liittyvissä kysymyksissä.

 

AVI / Muista kuitti myös marraskussa!

 


16.10.2014 (27.9.2014)

Voit ilmoittautua SHtS Syysluentopäiville 2014 netissä

Sähköinen ilmoittautumislomake sulkeutui perjantaina 14.11.2014 klo 24.00

 

 

Syysluentopäivän ohjelma

Lisätietoa

 


8.10.2014

Suomen Hammasteknikkoseura ry:n 90 -vuotisjuhla

Lauantaina 7.2.2015, Hilton Helsinki Kalastajatorppa, pyöreä sali

 mm. juhlapuheita, huomionosoitusten jako, musiikkia, juhlaillallinen, tanssia, seurustelua...

 

Katso tästä lisää!

 

Promoottorina Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 


3.10.2014

Helsinki nostaa vanhuksiin kohdistuvan väkivallan puheeksi

Joka neljännellä vanhuksella on syy pelätä lähimmäistään.

Otetaan ikääntyneisiin kohdistuva väkivalta puheeksi. Kampanja alkaa vanhusten viikon alla 3.10.2014 ja jatkuu 18.10. asti. Tärkeä asia nostetaan esiin perjantaina 3.10. järjestetyllä tiedotustilaisuudella, julistekampanjalla ja elokuvaohjaaja Klaus Härön ohjaamalla tietoiskulla.

Mikä on kampanjan merkitys?

Kampanja voi herättää sekä kansalaisia että työntekijöitä havaitsemaan, ottamaan puheeksi, tarttumaan asiaan ja auttamaan väkivallan uhan alla eläviä henkilöitä pois kierteestä. Samalla voivat eri alojen ammattilaiset oppia ymmärtämään uhrien ja tekijöiden kokemuksia, tulemaan yhteiseen pöytään hakemaan ratkaisuja vaikeiksi koettuihin ongelmiin ja saamaan rohkeutta puuttua tilanteisiin.

Lisää tietoa kampanjasta (Hki, Sosiaali- ja terveysvirasto)

Suvanto Ry Turvallisen vanhuuden puolesta. Opas terveydenhuollon ammattilaisille

 


23.9.2014

Suun hoitoa hiertää kysymys: kuka saa hoitaa proteesipotilaita, joilla on vielä omia hampaita

Erikoishammasteknikot toivovat oikeuksiaan laajennettavan osaproteesien tekoon. Erikoishammasteknikkoliiton puheenjohtajan Ilkka Garaisin mukaan se olisi järjen voitto ja lopettaisi proteesiasiakkaiden turhan juoksuttamisen hammaslääkäreiden ja teknikoiden välillä. 

 Yle, Uutiset/Terveys 23.9.2014

 

 

 

Yle TV-uutiset Pohjanmaa 23.9.2014

Oli katsottavissa n.1 kk. ajan Yle Areenassa

 

Katso myös seuran sivulta aihe "Erikoishammasteknikko ja osaproteesi"

 


19.9.2014

Turun AMK Oy:llä on uusi johto ja uudet päälliköt

Koulutus- ja tutkimuspäälliköksi hammasteknikkokoulutukselle on valittu FT Ursula Hyrkkänen 1.1.2015 alkaen.

Kuntoutus ja terveysalan erityisalueet. Koulutukset: fysioterapia, toimintaterapia, bioanalytiikka, radiografia, suuhygienia, hammastekniikka

 

Katso lisää

 


19.9.2014

Eurooppalainen pään ja kaulan alueen syövän tiedotusviikko

Viikko 39 (22.–26.9.2014) on eurooppalainen kampanjaviikko pään ja kaulan alueen syöpien varhaisdiagnostiikan ja ennaltaehkäisyn parantamiseksi. Pään ja kaulan alueen syöpä on parannettavissa oleva syöpä, johon kuitenkin menehtyy puolet sairastuneista. Kampanjan tarkoitus on lisätä tietoisuutta asiasta. Kampanja järjestetään nyt toisen kerran.

 

Lisää tietoa aiheesta sekä pään ja kaulan alueen syövistä:

Tutustu tästä kampanjaan (Suomen Hammaslääkärilehti)

(Järkevä ratkaisu -kampanjasivut, European Head and Neck Society,
Suusyövän Käypä hoito -suositus, video Suun limakalvojen tutkimisesta)

 


18.9.2014

Sakko voi uhata, jos yksityisten terveyspalvelujen tuottaja jättää antamatta lakisääteisen toimintakertomuksen

Valvira ja aluehallintovirastot ovat sopineet menettelytavoista, joilla varmistetaan, että yksityiset terveydenhuollon palvelujen tuottajat antavat lupaviranomaiselle heiltä vuosittain edellytetyn toimintakertomuksen. Tällä hetkellä osa toimintakertomuksista jää saamatta.

Toimintakertomuksen antamatta jättämisestä voi seurata uhkasakolla tehostettu määräys kertomuksen antamisesta.

 

Valvira / Ajankohtaista

Valviran ja aluehallintovirastojen linjaus

Katso tällä sivulla aiemmin uutisoitua

 

(Yksityinen terveyspalvelujen tuottaja = Erikoishammasteknikon toiminta)

 


17.9.2014

Keskustelutilaisuus: Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Valvira järjestää terveydenhuollon toimijoille keskustelutilaisuuden laiteturvallisuuden edistämiseksi. Tilaisuudessa keskustellaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain edellyttämien vaaratilanneilmoitusmenettelyn, laitteiden seurantajärjestelmän ja ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilön toiminnan kokemuksista ja käytännöistä. Lisäksi tilaisuudessa käydään läpi terveydenhuollon laitteiden turvallisuuden arviointi ennen markkinoille saattamista ja esimerkkien kautta kerrotaan vaaratilanneilmoitusten merkityksestä laiteturvallisuudelle.

Syksyn 2014 aikana Valvira käynnistää terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) vaatimusten toteutumisen arvioimiseksi terveydenhuollon palveluntuottajien tarkastukset. Keskustelutilaisuuteen osallistuminen edistää toimijoiden valmiutta huomioida toiminnassaan lakisääteiset vaatimukset.


Osallistu maksuttomaan avoimeen keskustelutilaisuuteen Valviran toimitilojen auditoriossa Helsingissä tiistaina 28.10.2014 alkaen klo 10.

 

Aiheesta aiemmin Hammasteknikko-lehdessä 4/20105.9.2014

Kansalaiset kannattavat palvelusetelin käyttöä

Vuonna 2012 kunnat ostivat palvelusetelipalveluja noin 80 miljoonalla eurolla.


Kunnallista erikoishammasteknikkoa ei Suomessa ole, vaikka Suomessa on satojatuhansia täysin hampaattomia ihmisiä.

10% yli 30-vuotiasta on täysin hampaattomia. THL -Raportti 68/2012

 

Palveluseteli erikoishammasteknikolle?

Koska kunnat antavat palvelusetelin hampaattomalle ihmiselle kokoproteesin valmistukseen?Tutkimus: Kaksi kolmesta kannattaa palvelusetelin käyttöä / Helsingin Sanomat


Lue yhteenveto tutkimuksesta

 


21.8.2014

Työmarkkinoilla käänne huonompaan 

Ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2000 useampi yksityishammaslääkäri pitää potilasmääräänsä liian pienenä kuin mikä on liian suurena potilasmääräänsä pitävien hammaslääkärien osuus. Käytännössä tilastossa ilmenevän käänteen taustalla on pääkaupunkiseudulle paikallistuva kiristynyt kilpailu potilaista.

Suomen Hammaslääkärilehti/Suomen Hammaslääkäriliitto (20.8.2014)

 


11.7.2014

Tekohampaat sekaisin TV:ssä

 Hammasproteesit sekaisin Kyläsairaalassa (Kohdat 13:33, 15:20 ja 39:06) Katsottavissa n.1 kk. ajan Yle Areenassa.

 

Laitoshoitopotilaan hammasproteesien puhdistusongelman ratkaisu: Proteesien ID-merkintä, desinfiointiaine ja ultraäänipesulaite.

 


26.5.2014

MC-Dental  vol. 11 - Lahti 14.6.2014

HUOM! Ilmoittaudu ajotapahtumaan viimeistään 6.6.2014

 

Lisätietoa

MC-Dental Facebook

 


13.5.2014

Näkökulma: Purukalusto ei ole perusoikeus

Yle Lahden toimittaja Juha-Petri Koponen pohtii oikeutta terveeseen suuhun. Miksi julkinen terveydenhoito maksaa tekonivelen mutta ei tekohammasta?

 

Yle Uutiset Lahti

 


2.5.2014

Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksen ohjetta on tarkennettu

"Ainoastaan hammaslääkärin, hammasteknikon tai erikoishammasteknikon myymät hammasproteesit ovat arvonlisäverottomia. Myynnin arvonlisäverottomuuden edellytyksenä on, että myyjä on hammaslääkäri, hammasteknikko tai erikoishammasteknikko. Jos hammasproteesit ostetaan toisesta EU-maasta tai EU:n ulkopuolelta ostajan tulee selvittää, missä ominaisuudessa hammasproteesien myyjä toimii. Jos ostaja ostaa hammasproteesit toisesta EU-maasta myyjältä, joka ei ole hammaslääkäri, hammasteknikko tai erikoishammasteknikko, kyse on yhteisöhankinnasta, josta ostaja suorittaa arvonlisäveron. Jos ostaja ostaa hammasproteesit EU:n ulkopuolelta myyjältä, joka ei ole hammaslääkäri, hammasteknikko tai erikoishammasteknikko, ostaja suorittaa ostosta arvonlisäveron maahantuonnin yhteydessä."

 

Verottajan syventävät ohjeet

 


16.4.2014

Hammasteknikkomestareiden puheenjohtaja Esko Ahonen / Yle TV2

Tekniikka on kehittynyt myös tekohampaiden valmistuksessa. Alaa valtaavaa 3D-tulostusta ei nähdä ammatille uhkana, vaikka se helpottaa ja vähentää käsityötä. Viimeistely tehdään jatkossakin aina käsityönä.

 

Yle TV2 Uutiset Keski-Suomi  (Alkaa kohdasta 02:11) Esitetty Ke 16.4.2014 klo 19.25 Yle TV2 

Huom! Katseltavissa kuukauden ajan!

 

3D-tulostus helpottaa tekohampaiden valmistusta Yle/Uutiset/Terveys

 


9.4.2014

SHtS Kevätluentopäivät 5.4.2014 Turku AMK

Luentojen oheen mahtui myös kentän mielipiteitä Turussa 2015 alkavaan hammasteknikkokoulutukseen.

 


27.3.2014

Hammaslaboratorioiden kilpailutus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarjouspyyntö: Hammastekniset työt (16.4.2014 mennessä!)

 

Kansallinen hankintailmoitus

Tarjouspyyntö: Hammastekniset työt

 

HUOM!

Kilpailutuskalenteri lisätty

Lisävinkkiä oman alueesi hammaslaboratorio kilpailutusajankohdasta saatat saada "Tietoa hammaslaboratorioon" -sivuilla julkaistavasta Kilpailutuskalenterista (Sisältää joitakin EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja)

 


9.3.2014 / 20.3.2014

Peter Östman/kd/Kysymys eduskunnan puhemiehelle / Peruspalveluministeri Susanna Huovisen vastaus 19.3.2014

Erikoishammasteknikoiden asiantuntemus hyötykäyttöön

"Hammaslääkärit ovat voineet Valviran aiemman ohjeistuksen mukaan ohjata lähetteellä osaproteeseja tarvitsevia potilaita erikoishammasteknikoille hammaslääkäripulan helpottamiseksi. Tällöin on pysytty myös hoitotakuun rajoissa; potilas on päässyt joustavasti ja nopeasti vastaanotolle.

THL on antanut aiheesta lausunnon 20.6.2011. THL:n käsityksen mukaan on ilmeistä, että erikoishammasteknikoiden osaamisen laajempi hyödyntäminen olisi väestön näkökulmasta tarpeellista erityisesti, kun terveydenhuollossa muutenkin pyritään lisäämään työnjakoa ja hyödyntämään eri ammattiryhmien osaamista. Valviran ohjeistusta onkin syytä täsmentää siten, että erikoishammasteknikoiden ammattitaitoa voidaan jatkossa hyödyntää nykyistä laajemmin"

 

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen:

"Sosiaali- ja terveydenhuollon tuottavuutta voidaan parantaa tehostamalla työjakoa palvelujen tuotannossa ja hillitsemällä ammatillisen henkilöstön määrällistä kasvua. Tämä vaatii ammatillisen henkilöstön osaamisen kohdentumista asiakkaiden palvelutarpeisiin nykyistä paremmin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tehtävärakenteiden ja työnjaon uudistamista, moniammatillisen työnjaon kehittämistä ja teknologian hyödyntämistä. Tässä yhteydessä on tarkoituksenmukaista arvioida myös erikoishammasteknikoiden, hammaslääkärien, suuhygienistien ja hammashoitajien välistä työnjakoa.

Kunta voi nytkin järjestää palveluja hankkimalla niitä yksityisiltä palvelujen tuottajilta kuten hammaskokoproteesihoitoja erikoishammasteknikoilta. Tehtävärakenteiden ja työnjaon uudistamisessa arvioidaan erikoishammasteknikoiden asiantuntemuksen hyödyntämistä nykyisten säädösten toimivuuden kannalta, joka koskee myös yksityisiä palvelutuottajia."

 

Kirjallinen kysymys/vastaus 106/2014 vp

 


16.3.2014

www.hammasteknikko.fi - Tilastoa 2010 - 2013

- Yksittäisten kävijöiden sivukäyntimäärä on noin kahdeksantoistakertaistunut.
- Vuonna 2013 sivuja oli surffattu keskim. 34074 kpl./kk.
- Vuoden 2013 aikana sivustovierailun keskiarvo oli 7.3 sivua per käyntikerta.
- Suomalaisten lataamat gigatavut ovat kolmen vuoden aikana yli kuusinkertaistuneet.

Tilastoista on poistettu robottien, matojen yms. aiheuttama liikenne.


Lue Hammasteknikko -lehden 1/2014 artikkelista mitä seuran nettisivuilta on mm. etsitty, luettu ja ladattu

 

Kiitos kaikille sivuston käyttäjille ja tervetuloa uudelleen!

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 


15.3.2014

Suomalainen Plandent-ryhmä laajenee Tanskassa

Euroopan toiseksi suurimpaan hammasalan toimittajaketjuun Plandentiin kuuluva tanskalainen Plandent A/S on ostanut toisen hammasalan jakelijan Fiskers Dental Service A/S:n. Plandent A/S on Tanskan markkinajohtaja hammastarvikkeiden, laitteiden ja palveluiden toimittajana. Plandent-ketju on osa suomalaista terveysalan laitteita valmistavaa Planmeca Groupia.

 

Tiedote, Plandent

 


7.3.2014

Hammasteknikon ammatti ei katoa Suomesta

Viime aikoina lehdissä on paljon ollut esillä tiettyjen ammattien väheneminen tai katoaminen, joihin myös hammasteknikon
ammatti on laskettu kuuluvaksi, on aiheuttanut epätietoa ja kysymyksiä hammasteknisessä ammattikunnassa.

 

Hammasteknikko 1/2014, Pääkirjoitus

 

 

Uutisointeja:

Iltalehti / Uutiset, Näiltä aloilta tietokone vie työt (Hammasteknikot sijalla 16.)

Yle / Uutiset / Kotimaa, Millä todennäköisyydellä ammattisi katoaa? (Hammas- ja apuvälineteknikot sijalla 213.)

ETLA, Computerization Threatens One Third of Finnish Employment

 


27.2.2014

Hammasteknikkokoulutuksen suunnittelu aloitettu

Hammasteknikkokoulutus käynnistyy syksyllä 2015 Turun ammattikorkeakoulussa. Koulutuksen suunnittelu käynnistyy aloittamalla opetussuunnitelmatyö.

Turun ammattikorkeakoulu Oy

Aiheesta lisää myös seuraavassa Hammasteknikko -lehdessä!

 


21.2.2014

Törkeä sumutus – älä soita Yritysrekisteri.comin numeroon

Aiheettomia laskuja lähettävän yrityksen asiakaspalvelun numeroon soittaminen maksaa 25 euroa minuutilta. Suomen Yrittäjiin yhteydessä ollut yrittäjä kertoo saaneensa yli 600 euron laskun puheluista Yritysrekisteri.comiin. Yhteydenottoja yhtiön toiminnasta on tullut Suomen Yrittäjien lakineuvontaan kymmeniä.

 

Suomen Yrittäjät / Uutiset

 


13.2.2014

HAMMASTEKNISEN ALAN MATRIKKELITIETOKYSELY

5. Historiikki- ja henkilömatrikkeli 2005-2015 on tekeillä.
Suomen hammasteknikkoseura ry on alan järjestöjen kanssa koonnut toimikunnan ja antanut sen tehtäväksi tuottaa Suomen Hammasteknikkoseuran 90-vuotis juhlajulkaisuksi alamme viidennen juhlateoksen, Historiikki- ja henkilömatrikkelin 2005 - 2015.

SÄHKÖINEN HENKILÖTIETOLOMAKE ON JULKAISTU!

Lue lisää ja täytä henkilötietolomake

 


Turun AMK Oy:lle 2 miljoonaa erillisrahoitusta valtiolta

Osa valtionavustuksesta ohjautuu uutena aloitettavaan hammasteknikkokoulutukseen ja osa Lounais-Suomen ammattikorkeakoululiittoumalle yhteistyöhankkeisiin.

 

Lue lisää: TurkuAMK

 


30.1.2014

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajien toimintakertomuksen antamisaika alkaa

Vuoden 2013 toimintakertomuksen voi antaa sähköisessä asiointipalvelussa 6.2.2014 alkaen, ja se on annettava viimeistään 28.2.2014. Valvira lähettää Valveri –rekisterissä (yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujenantajien rekisteri) Valviran luvalla oleville palvelujen tuottajille toimintakertomuksen antamista koskevan tiedotteen myös sähköpostitse tai postitse.


Valvira/Ajankohtaista

Aluehallintovirasto/Tiedotteet

Ohje itsenäisille ammatinharjoittajille. (Esim. EHT toiminimet)

Ohje palveluntuottajille. (Esim. EHT osakeyhtiöt)

 


29.1.2014

Hammastekniikka tutuksi - esite hammastekniikasta

Opinäytetyönä valmistunut "Hammastekniikka tutuksi" -esite on lisätty "Minäkö alalle?" -sivulle.


 


22.1.2014

"Mies paikallaan"

Suomen Hammasteknikkoseuran puheenjohtaja Ilkka Tuominen esittelyssä Hammaslääkärilehden Oma paikka -palstalla.

Suomen Hammaslääkärilehti 14/2013, "Mies paikallaan" s.36

 


5.1.2014

Aikuisten hammashoito vaatii uudenlaista otetta

"Kunnallista toimintaa olisi mahdollista tehostaa merkittävästi, jos suun terveydenhuollon ammattilaisten osaaminen otettaisiin käyttöön nykyistä paremmin."

"Myös erikoishammasteknikkojen toiminnan sisältöä tulisi tarkentaa, jotta se vastaisi nykyisten proteesipotilaiden tarpeita."

 

Helsingin Sanomat, Vieraskynä 4.1.2014