Milloin kunnissa kilpailutetaan hammaslaboratorioita ja erikoishammasteknikoita?

 

Pitkät kaudet ja lyhyet tarjousajat ovat hammaslaboratoriopalvelujen hankinnoissa ongelma.

Tällä sivulla pyritään julkaisemaan myös edellisien kilpailutuksien aikatauluja, joista saattaa olla apua seuraavan hankinta-ajankohdan arvioimisessa.

Julkaistavat kunnalliset hammaslaboratoriohankinnat ovat julkisia EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja.

 

Seuraa kilpailutuksia tarkemmin Hilma-hankintailmoitusjärjestelmästä   Huom! Käytä hakusanana esim. hammas*

 


 


   

Vantaa, Hammaslaboratoriopalvelut

Ilmoitus oli jätetty: 10.10.2017
Tarjoukset 10.11.2017 klo 10.00 mennessä
Kauden pituus: 1 vuosi, jota voidaan jatkaa kolmella (3) optiovuodella vuosi kerrallaan.

Hilma

 


 

Oulu, Kempele, Liminka, Hammasteknisten töiden hankinta. Erikoishammasteknikon proteettinen työ potilaille

Ilmoitus oli jätetty: 5.10.2017
Tarjoukset 10.11.2017 klo 12.00 mennessä
Kauden pituus: Kaksi (2) mahdollista yhden (1) vuoden mittaista optiokautta.

Hilma

  

Tampere, Oikomishoidon hammaslaboratoriopalvelut

Seuraava kilpailutus alkuvuodesta 2017?

Edellisen kilpailutuksen aikataulu.
Ilmoitus jätetty: 20.2.2015
Tarjoukset oli jätetty 16.3.2015 mennessä
Alkamisajankohta: 1.5.2015.
Kauden pituus: 2 vuotta + kahden vuoden optiokausi.

 


 

Etelä-Pohjanmaa, Hammastekniset työt

Seuraava kilpailutus alkuvuodesta 2017?

Edellisen kilpailutuksen aikataulu.
Ilmoitus oli jätetty: 27.3.2014
Tarjoukset oli jätetty 16.4.2014 mennessä
Kauden pituus: 1.5.2014- 30.4.2016 + optio 1.5.2016- 30.4.2018.

Tarjouspyyntöilmoitus oli Hilmassa n.3 viikkoa.

 


 

Tampere, Erikoishammasteknikkopalvelut

Seuraava kilpailutus alkuvuodesta 2017?

Edellisen kilpailutuksen aikataulu.
Ilmoitus oli jätetty: 30.4.2013
Tarjoukset oli jätetty viimeistään: ?
Kauden pituus: 18.6.2013 – 17.6.2015 + 1 + 1 optiokaudet

 


 

Pori, Hammaslaboratoriotuotteet

Seuraava kilpailutus kesällä 2017?

Ilmoitus oli julkaistu Hilmassa: 6.6.2014
Tarjoukset oli jätetty 15.7.2014 mennessä
Sopimuskausi on: 1.10.2014. - 30.9.2016 (+1+1)

 


 

Rauma, Hammastekniset työt

Seuraava kilpailutus loppuvuodesta 2017?

Ilmoitus oli jätetty: 22.8.2016
Tarjoukset oli jätetty 22.9.2016 klo 14.00 mennessä
Kauden pituus: 01.01.2017 - 31.12.2017

 


 

Jyväskylän kaupunki, Hammastekniset laboratoriotyöt

Seuraava kilpailutus loppuvuodesta 2017?

Edellisen kilpailutuksen aikataulu.
Ilmoitus oli jätetty: 19.12.2014
Tarjoukset oli jätetty viimeistään:  27.1.2015
Kauden pituus: ??

 


 

Hämeenlinna, Hammaslaboratoriossa valmistettavat oikomishoidon kojeet

Seuraava kilpailutus loppuvuodesta 2017?

Edellisen kilpailutuksen aikataulu.
Ilmoitus oli jätetty: 10.9.2012
Tarjoukset oli jätetty viimeistään: ?
Kausi alkanut: 1.1.2013
Kauden pituus: 2 vuotta + 1 + 1 optiovuodet

Lähde

 


 

Porvoon kaupunki, Hammaslaboratoriopalvelut

Seuraava kilpailutus alkuvuodesta 2018?

Ilmoitus oli jätetty: 29.3.2016
Tarjoukset oli jätetty 18.4.2016 mennessä
Kauden pituus: Sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.6.2016–31.5.2018 (2 x 1v. optio)

 


 

Joensuun seutu, Hammastekniset oikomishoidolliset- ja proteettiset työt

Seuraava kilpailutus keväällä 2018?

Ilmoitus oli jätetty: 28.5.2015
Tarjoukset oli jätetty 3.8.2015 mennessä
Kauden pituus: 1.1.2016–31.12.2018 + yhden (1) vuoden optio ajalle 1.1.2019–31.12.2019.

 


 

Helsinki, Hammaslaboratoriopalvelujen hankinta

Seuraava kilpailutus loppuvuodesta 2018?

Ilmoitus oli jätetty: 14.9.2016
Tarjoukset oli jätetty 17.10.2016 mennessä
Kauden pituus: 2 vuotta + 1 + 1 optiovuodet
Kausi on suunniteltu alkavaksi 28.1.2017

 


 

Hammaslaboratoriotöiden hankinta, Mäntsälän, Nurmijärven, Tuusulan ja Sipoon kunnille sekä Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan kaupungeille

Seuraava kilpailutus alkuvuodesta 2019?

Ilmoitus oli jätetty: 23.3.2015
Tarjoukset oli jätetty 4.5.2015 mennessä
Kauden pituus: 1.6.2015 - 31.5.2019

 


 

Turku, Hammaslaboratoriopalvelut

Seuraava kilpailutus loppuvuodesta 2019?

Ilmoitus oli jätetty: 26.8.2016
Tarjoukset oli jätetty 26.09.2016 mennessä
Kauden pituus: 1.1.2017-31.12.2019

 


 

Helsinki, Oikomishoidon hammaslaboratoriopalvelujen lisähankinta

Seuraava kilpailutus alkuvuodesta 2019?

Lisähankinta, Ilmoitus oli jätetty: 18.1.2017
Lisähankinta, tarjoukset oli jätetty 08.02.2017 mennessä

Kauden pituus: 2 vuotta + 1 + 1 optiovuodet
Kausi on suunniteltu alkavaksi 28.1.2017

 


 

Hammastekniset laboratoriotyöt  / Hämeenlinna, Riihimäki

Seuraava kilpailutus alkuvuodesta 2019?

Ilmoitus oli jätetty: 18.1.2017
Tarjoukset oli jätetty 28.02.2017 mennessä
Kauden pituus: 2 vuotta + mahdollisuus 2 vuoden pituiseen optiokauteen.
Kausi on suunniteltu alkavaksi ????

 


 

Helsinki, Erikoishammasteknikkopalvelujen hankinta

Seuraava kilpailutus kesällä 2019?

Ilmoitus jätetty 2.6.2017
Tarjoukset 03.08.2017 klo 10.00 mennessä
Kauden pituus: 1.1.2018 - 31.12.2020. + mahdollisuus (2) vuoden optiokauteen ( 1+1 vuotta)

 


 

Pohjois-Pohjanmaa, Hammastekniset työt

Seuraava kilpailutus kesällä 2019?

Ilmoitus jätetty: 5.6.2017
Tarjoukset 21.08.2017 12.00 mennessä
Kauden pituus: 1.10.2017 - 30.9.2019  + kaksi (2) yhden (1) vuoden mittaista optiokautta

 


 

Espoo, Hammaslaboratoriopalvelujen hankinta

Seuraava kilpailutus kesällä 2019?

Ilmoitus oli jätetty: 09.07.2017
Tarjoukset 22.08.2017 klo 12.00 mennessä
Kauden pituus: Neljä (4) vuotta.