Haku (Huom! tämä hakukone ei hae Pdf -tiedostoista)


 

Tiedotusta purentakiskojen alv:sta

Hammaslaboratoriot ovat saaneet Oma Veroon ohjeistuksen purentakiskojen alvillisuudesta. 

Ohjeistus on hiukan puutteellinen, joten Hammaslaboratorioliitto selvittää miten asian suhteen tulee toimia.
Seuraa liiton sekä Uutisia ja tiedotteita -sivua, niin pysyt ajan tasalla arvonlisäverolaki asian suhteen.

 

 

4.4.2019

Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksen ohje

Syventävät vero-ohjeet

 

 

15.11.2018

Sähköpostia verottajalta

Hammaslaboratorioliiton toiminnanjohtaja kysyi sähköpostilla johtavalta veroasiantuntija Kati Tammiselta sähköpostitse miten vähäisen liiketoiminnan raja lasketaan, mikä on oikomislaitteiden tilanne arvolisäveron suhteen ja koska Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotus –ohje päivittyy verohallinnon sivuille. Alla suora lainaus Kati Tammisen vastauksesta:

Vähäisen liiketoiminnan rajaa laskettaessa myynnit lasketaan yhteen. Eli jos tilikauden aikana esimerkiksi purentakiskojen, poraohjainten ja hammassuojien yhteenlaskettu myynti ylittää 10.000 euron rajan, myyjän tulee rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi.  

Verohallinnon näkemyksen mukaan hammaslaboratorioiden myymät oikomislaitteet ovat arvonlisäverollisia. Olemme kanssanne samaa mieltä siitä, että oikomislaitteiden valmistaminen kuuluu ilman muuta hammasteknikoiden erikoisosaamisalueeseen. Arvonlisäverottomuus ei voi kuitenkaan syntyä vielä tuolla perusteella. Oikomislaitteet eivät ole arvonlisäverolain 36 §:n 3 kohdassa tarkoitettuja hammasproteeseja, joiden myynti olisi vapautettu arvonlisäverosta. Arvonlisäverolaissa ei ole sellaista säännöstä, joka vapauttaisi arvonlisäverosta muut hammaslaboratorioiden tavaramyynnit kuin hammasproteesien myynnit. Tämän vuoksi oikomislaitteiden myynti on arvonlisäverollista.  

Vero.fi:llä julkaistava päivitetty Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotus -ohje on työnalla. Aivan tarkkaa valmistumisaikaa en osaa tässä yhteydessä sanoa. Tuossa ohjeessa tulemme täsmentämään antamaamme ohjeistusta

 

12.9.2018

Verohallinnon arvonlisäverotulkintoja odotellessa

Verohallinnon arvolisäverotulkinta, ja toimintatapa tiedotuksen osalla on herättänyt laajalti ihmetystä.
Veroviranomaisten tulkinta hammasteknikon valmistamien töiden osalta on nyt Keskusverolautakunnan käsiteltävänä, keskusverolautakunnan päätöstä odotellaan saapuvaksi loka-marraskuun aikana.

Lue HT3/2018 artikkeli

 

7.9.2018

Hammasteknisen alan järjestöt antoivat yhteisen lausunnon arvonlisävero-ohjeesta.

Lue koko lausunto

 

14.6.2018

Ilmoittautuminen arvonlisäverovelvolliseksi

Huomioikaa, että kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin arvonlisäverovelvolliseksi ennen 1.9. koska verottajalla kestää jonkin aikaa saada ilmoitus kirjatuksi. Ilmoituksen voi tehdä vaikka heti ja ilmoittaa arvonlisäverovelvollisuuden aloituspäiväksi 1.9.2018.

 

24.5.2018

Ohjeistuksen noudattaminen

Toiminnanjohtaja Markku Annaniemi on saanut verohallinnosta alla olevan viestin Verohallinnosta:
”Lähtökohtana on, että muut hammaslaboratorioiden myymät tavarat kuin hammasproteesit ovat olleet arvonlisäverollisia jo ennen Verohallinnon nyt antamaa ohjeistustakin. Kun Verotuskäytäntö näyttää kuitenkin olleen toisenlainen, ei Verohallinto katso aiheelliseksi puuttua näihin myynteihin takautuvasti. Voimme siten tässä yhteydessä todeta, että Verohallinto lähtee siitä, että Verohallinnon antamaa uutta ohjeistusta on noudatettava viimeistään 1.9.2018 alkaen.”

 

22.5.2018

Tapaaminen verottajan kanssa

Tapaaminen verohallinnon johtavan veroasiantuntija Kati Tammisen kanssa oli tänään. Tapaamiseen osallistui Hammaslaboratorioliiton puheenjohtaja Terhi Klint-Pihlajamaa, Hammasteknikkoseuran puheenjohtaja Ilkka Tuominen ja toiminnanjohtaja Markku Annaniemi.

Verottajan tulkinnan mukaan purentakisko (”perinteinen läpinäkyvä akryylista tehty”) on tavara eikä työsuorite eikä proteesi, merkitystä ei ole sillä onko kyseessä stabilisaatio tai relaksaatiokisko. Merkitystä ei ole myöskään sillä onko kysymyksessä teknikon yksilöllisesti tekemä vai hyllytavara. Verottajan 20.4. antamassa ohjeessa tarkoitetaan juuri tätä tuotetta / työsuoritetta. Sen lisäksi ohjeessa mainitaan poraohjain ja hammassuoja.  Tästä syystä niiden loppusummaan on lisättävä 24% arvonlisäveroa. Koska ohjeessa ei muita mainita, tässä vaiheessa arvonlisävero lisätään vain mainittuihin tuotteisiin.

Meillä oli mukana lukuisia kuvia hybrideistä esim., kisko johon kuuluu myös hampaita. Kysyessämme miten laboratoriossa päätetään kummasta on kysymys osaproteesista vai purentakiskosta. Vastaus oli, että asia on aina arvioita erikseen. Eli tällä hetkellä yksimielisyys siitä mikä on purentakiskon määritelmä löytyy toisesta kappaleesta.

Verottaja on kirjoittamassa tällä hetkellä aiheesta yleisohjetta, joka tulee verohallinnon sivuille mahdollisesti alkusyksystä. Keskustelimme myös, koska tulisi ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi. Verottaja suhtautuu ymmärtäväisesti siihen, että  hammaslaboratorioilla menee tähän oma aikansa. Verottajan mukaan kyse ei ole päivistä eikä viikoista. Verottaja lupasi ilmoittaa meille päivämäärän, koska viimeistään tämän tulisi tapahtua. Kun päivämäärä on tiedossa, niin informoimme siitä tällä sivulla.

Arvonlisäverovähennyksistä keskusteltiin, että yksi hyvä tapa on tehdä se liikevaihdon suhteessa. Eli ensin tulee laskea miten suuren osuuden purentakiskot muodostavat hammaslaboratorion kokonaisliikevaihdosta ja sen mukaan vähentää materiaalien alviosuus  yritykseen tulleista alveista.

Vaikea arvioida miten moni hammaslaboratorio tällä hetkellä laskuttaa erittelemällä materiaalien osuuden ja työn osuuden. Jos näin toimitaan, niin silloin voidaan työn osuus tulkita alvittomaksi ja ainoastaan materiaaleihin lisätään alv. Selvitämme asiantuntijan kanssa onko tällainen tulkinta mahdollinen.

 

14.5.2018

Verottajan ohjeistuksesta

Verottajan antama ohje on hammasteknisten yhdistysten mielestä ristiriidassa arvonlisäverolain kanssa, koska hammasteknikoiden sekä erikoishammasteknikoiden tekemät proteesit ja niihin liittyvät työsuoritteet ovat arvonlisäverolain 36 § mukaan arvonlisäverottomia. Hallituksen esityksessä arvonlisäverolaiksi (88/1993) mainitaan, että tämä kohta on kirjoitettu lakiin veroneutraalisuuden takia. Samassa yksityiskohtaisessa perustelussa mainitaan, että hammasteknikon ja erikoishammasteknikon suorittamat suuhun kohdistuvat toimenpiteet ovat jo 35 § terveyden- ja sairaanhoitopalvelun määritelmän mukaan verottomia.

Edellä mainitun perusteella purentakisko on mitä suurimmissa määrin työsuorite vaikka lopputuloksena onkin tavara, joka myös tulisi tulkita proteesiksi. Purentakiskon tulkintaa työsuoritteeksi voidaan perustella sillä, että sen loppuhinnasta ainoastaan viidestä kymmeneen prosenttiin on materiaalikustannuksia ja loppu työn osuutta.

Ohjeistus on myös vaikeaselkoinen. Haluamme selvittää mm. koskeeko ohjaus niin sanottuja puolivalmisteisia purentakiskoja ja hammassuojia vai alusta asti yksilöllisesti valmistetun hammaslääkärin tilauksesta potilaan hoitoon valmistettuja ja hammaslääkärin sovittamia purentakiskoja.

Lisäksi oma hankaluutensa aiheutuu siitä, että osa hammaslaboratoriossa valmistettavista tuotteista olisi arvonlisäverollisia ja osa ei. Tarveaineiden verovähennysoikeus joidenkin tuotteiden osalta johtaisi sekavaan tilanteeseen, kun sama tarveaine on jonkin tuotteen valmistuksessa vähennyskelpoinen ja toisen tuotteen valmistuksessa ei. Arvonlisäverovelvollisuudella olisi vaikutuksia myös laskutus- ja kirjanpitokustannuksiin sekä alamme työllisyyteen ja kannattavuuteen. Yhteen tuotteeseen kohdistuva arvonlisävero asettaa alamme yritykset epätasa-arvoiseen asemaan.

Tapaamme verottajan 22.5. Sen jälkeen lisäinformaatiota tällä sivulla

 

11.5.2018 

Verottajan kanssa käytyjen keskusteluiden mukaan olemme saaneet sovittua tapaamisen, joka toteutetaan 22.5. tai 23.5. Tuolloin yritämme saada tarkennusta ohjeistukseen, erityisesti minkälaisia purentakiskoja verotus tulee koskemaan, koska purentakiskojen arvonlisäverollisuus astuu voimaan ja missä suhteessa vähennykset tehdään. ”Perinteisen läpinäkyvän akryylista valmistetun” purentakiskon osalta ei liene tulkintaongelmia, mutta miten toimitaan hybridien kanssa ja miten tekninen työ tulkitaan tietyissä tapauksissa, onko se osaproteesi vai purentakisko? Hyvä kysymys on myös miten esim. jyrsimen tai tulostimen vähennys tehdään, kun sillä tehdään purentakiskoja mutta niiden määrää ei tiedetä.

Jos sinulla tulee kysymyksiä aiheesta, laita viestiä markku.annaniemi ät hammaslaboratorioliitto.fi

Tiedotamme heti, kun saamme tietää, koska tapaaminen on ja tapaamisen jälkeen miten keskustelu verottajan kanssa meni.

 

Hammaslaboratorioliitto ry.

 

 


21.12.2017

Erikoishammasteknikon on aika täyttää toimintakertomus

Yksityisen terveydenhuollon toimintakertomukset vuodelta 2017 on annettava helmikuun loppuun 2018 mennessä.

Toimintakertomukseen täytät yrityksesi ja vastaanottosi yhteystietoja, osoitteita yms. sekä potilaskäyntien ja potilaiden lukumäärän edellisen vuoden ajalta.
Näistä toimintakertomuksista koottavien tilastojen avulla voitaisiin tarkastella erikoishammasteknikoiden hoitamien potilaiden luku- ja käyntimääriä.
Toisin sanoen, tilastolla voitaisiin osoittaa erikoishammasteknikon tuottamien palveluiden erittäin merkittävä asema suun terveydenhuollossa.

EHT-liiton jäsenien Intranet -sivuilta löytyvästä ohjeesta saat apua sähköisen toimintakertomuksen täyttöön.
Sivuilta löydät myös tulostettavan paperilomakkeen. (Erikoishammasteknikkoliitto.fi>Jäsensivut>Tietoa EHT:lle>Toimintakertomus)

 

Valvira / Toimintakertomus

 


21.12.2017

Hammaslääkäriliitto toimii arvonlisäveroasiassa

"Verottaja on joissakin tapauksissa vastaanottojen verotarkastusten yhteydessä esittänyt kantanaan, että purentakiskon laboratorio-osuudesta olisi purentakiskohoidon yhteydessä maksettava arvonlisävero. Verottaja perustaa kantansa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun, jossa jalkaterapeutin valmistamat tukipohjalliset on katsottu arvonlisäveron alaisiksi."

Lue lisää..

Suomen Hammaslääkärilehti 12/2017 s.18

 

 

Aiemmin uutisoitua...
16.6.2017

Purentakiskot verolle pantava?

Suomen Hammaslääkärilehdestä 8/2017 s.17

"Purentakiskon myynti pitää olla vapaata arvonlisäverosta

Hammaslääkäriliiton toimiston saamien tietojen mukaan verottaja on ainakin joissain osissa maata vaatinut arvonlisäveron suorittamista purentakiskon myynnistä. Liitto muistuttaa, että purentakiskon käyttötarkoitus on pääsääntöisesti purentavaivojen hoito. Kyseessä on siis terveyden- ja sairaanhoitopalvelu. Arvonlisäverolain 34 §:n mukaan veroa ei suoriteta, kun hoitotoimen harjoittaja luovuttaa hoidon yhteydessä hoitoon tavanomaisesti liittyviä palveluja ja tavaroita. Purentakisko on purentavaivan hoidon yhteydessä tavanomaisesti luovutettava tavara. Näin ollen purentakiskon myynti on katsottava arvonlisäverolain 34 §:n mukaisesti arvonlisäverosta vapaaksi. •Heikki Kuusela"

 

Arvonlisäverolain 36 §:n mukaan veroa ei suoriteta hammaslääkärin, hammasteknikon tai erikoishammasteknikon myymistä hammasproteeseista ja niihin kohdistuvista hammasteknisistä työsuorituksista."

 


25.11.2017

Hammastekniikkapäivät, Odontologi 2017

Suomen Hammasteknikkoseuran Hammastekniikkapäivien kävijämäärä oli erinomainen.

Tänä vuonna SHtS -osallistujia oli 296 henkilöä.

 

 


23.11.2017

Suunhoidon valinnanvapaus - uhka vai mahdollisuus?

Sote-uudistus tarkoittaa suunhoidossa sitä, että maakunnat alkavat järjestää julkisesti rahoitetut suunhoidon palvelut. Samalla yksityiset tuottajat voivat tulla entistä vahvemmin mukaan tarjoamaan palveluja. Käyttöön otetaan myös asiakassetelit, joilla voi saada vaikkapa hammasproteettista hoitoa. Asiakas valitsee - maakunta korvaa tuottajalle kulut.

Suunhoidon palvelujen kysyntä ei tule vähenemään. Tästä pitää huolen suomalaisten aikuisten kantama perimä paljon paikatuista hampaista ja iensairauksien runsas hoidon tarve. Tarvitaan monituottajamallia ja kaikkia palveluntuottajia.

Anne Nordblad, lääkintöneuvos STM

Lue lisää STM Muutoksessa-blogi

 


9.11.2017

Tiedote: Hampaat eivät odota neljää vuotta

Suomalaisten suun terveydenhoidon järjestäminen on osa sote-uudistusta. Terveyspalvelujen valinnanvapautta koskevan lakiesityksen mukaan asiakas voi valita suunhoidon yksikön vuoden 2022 alusta eli vuosi muuta terveydenhoitoa myöhemmin. Esityksen mukaan nykyisten terveyskeskusten rinnalle tulee yksityisiä hammaslääkärin vastaanottoja tuottamaan julkisia palveluja.
 
Moni palveluiden järjestämiseen liittyvä asia on vielä auki. Yksi asia on kuitenkin varma: hampaat eivät odota neljää vuotta, vaan suunterveydestä kannattaa pitää huolta joka päivä. Sen varmistamiseksi tarvitaan kolme yksinkertaista asiaa:

   * terveelliset ravintotottumukset
   * hampaiden harjaus kahdesti vuorokaudessa fluoritahnalla
   * säännölliset hammaslääkärintutkimukset

Koska sote-uudistuksen sisällöstä ei ole vielä varmuutta, epätietoisuus on näkynyt myös hammaslääkärien vastaanotoilla.
 
– Osa potilaista on lykännyt tarpeellisia hoitoja eteenpäin, koska on luullut muutoksen tapahtuvan aivan kohta ja että hoito olisi tulossa jopa maksuttomaksi. Maksutonta aikuisten hoito ei tule jatkossakaan olemaan, vaan potilas maksaa todennäköisesti vähintään saman verran kuin nykyisestä suun terveydenhoidosta terveyskeskuksissa, sanoo Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Matti Pöyry.  
 
Hammaslääkäriliitto on painottanut, että uuden järjestelmän tulee tukea hyvää suun sairauksien ennaltaehkäisyyn panostavaa hoitoa. Hoidon tulee myös olla kaikkien kansalaisten saavutettavissa.
 

Suomen Hammaslääkäriliitto / Tiedote 8.11.2017

Tutustu tästä valinnanvapautta koskevaan lakiesitykseen

 


11.10.2017

EHTL jäsenkirje

Erikoishammasteknikkoliiton maapostitse lähetetyssä jäsenkirjeessä ollut HT/HLL yhteisluentojen ohjelma oli virheellinen.

Oikea ohjelma on jo postitettu jäsenille. EHTL pahoittelee virhettä.

 


6.10.2017

Oral Hammaslääkärit myydään Sveitsiin

Sijoitusyhtiö CapMan Buyout myy Oral Hammaslääkärit sveitsiläiselle suunterveydenhoidon konsernille Colosseum Dental Groupille.

Yle / Uutiset 6.10.2017

 


20.9.2017

Työsuojeluhanke ohjaa sote-yrityksiä noudattamaan lakisääteisiä työnantajavelvoitteita

Työsuojeluhallinnolla on käynnissä sote-alan yrityksiin kohdistuva YKSOTE-kuormitus 2017-18 -valvontahanke, jossa on tähän mennessä tehty yli 400 työsuojelutarkastusta. Tarkastuksilla varmistetaan, että työnantajat tuntevat lakisääteiset työnantajavelvoitteensa ja huolehtivat työntekijöiden terveydelle haitallisen fyysisen ja psykososiaalisen kuormituksen ehkäisemisestä, mm. ergonomisten työasentojen toteutumisesta sekä työnteon sujuvuudesta.

AVI / Tiedote 8.9.2017

 


17.8.2017

Keski-Uudellemaalle maan ainoa suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilu

Suun terveydenhuollon kokeilussa on käytössä kapitaatiokorvaus, suoriteperäinen korvaus sekä kannustin-sanktiomalli. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vt. johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen uskoo palveluntuottajien kiinnostuvan kokeilusta.

– Meillä on suhteellisen paljon tässä alueella yksityisiä tuottajia, sekä pieniä yrityksiä että valtakunnallisia ketjuja. Olen aika vakuuttunut että saamme aika paljon kiinnostuneita palveluntuottajia mukaan – ja varmasti myös kuntalaisia.

Ennen suun terveydenhuollon kokeilua Keski-Uudellamaalla on alkamassa henkilökohtaisen budjetin kokeilu. Laitinen-Parkkonen toivoo, että myös pienet tuottajat uskaltautuvat mukaan molempiin.

Kuntalehti 15.8.2017


16.6.2017

Purentakiskot verolle pantava?

Suomen Hammaslääkärilehdestä 8/2017 s.17

"Purentakiskon myynti pitää olla vapaata arvonlisäverosta

Hammaslääkäriliiton toimiston saamien tietojen mukaan verottaja on ainakin joissain osissa maata vaatinut arvonlisäveron suorittamista purentakiskon myynnistä. Liitto muistuttaa, että purentakiskon käyttötarkoitus on pääsääntöisesti purentavaivojen hoito. Kyseessä on siis terveyden- ja sairaanhoitopalvelu. Arvonlisäverolain 34 §:n mukaan veroa ei suoriteta, kun hoitotoimen harjoittaja luovuttaa hoidon yhteydessä hoitoon tavanomaisesti liittyviä palveluja ja tavaroita. Purentakisko on purentavaivan hoidon yhteydessä tavanomaisesti luovutettava tavara. Näin ollen purentakiskon myynti on katsottava arvonlisäverolain 34 §:n mukaisesti arvonlisäverosta vapaaksi. •Heikki Kuusela"

 

Arvonlisäverolain 36 §:n mukaan veroa ei suoriteta hammaslääkärin, hammasteknikon tai erikoishammasteknikon myymistä hammasproteeseista ja niihin kohdistuvista hammasteknisistä työsuorituksista.

 Hammaslaboranttikoulutus kiinnostaa

Ammatillisessa koulutuksessa eniten ensisijaisia hakijoita yhtä paikkaa kohden oli sirkusalan, hammastekniikan, tanssialan, liikunnanohjauksen ja musiikin perustutkinnoilla.

HS 15.6.2017

 Suomalaiset suosivat mieluusti kotimaisia hammaslääkäripalveluita

Suomalaisista 82 prosenttia pitää taustoiltaan tuttua ja liiketoiminnastaan avoimesti viestivää hammaslääkäripalveluiden tuottajaa houkuttelevimpana valintana.

Tutkimustiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton tilaamaan Made by Finland -kampanjatutkimukseen. Taloustutkimuksen tekemä kyselytutkimus toteutettiin helmikuussa 2017 ja siihen vastasi 2 219 18–79-vuotiasta suomalaista.

Suomalaisen työn liitto / Tiedote 13.6.2017

 


2.6.2017

SHtS Virkistyspäivä 2017

Lähde virkistäytymään Hammasteknikkoseuran kanssa 17.6 Helsingissä!

Aikaisempien kesien kiipeilytapahtuman tilalle nyt hohtominigolfia, saunomista sekä hyvää ruokaa ja seuraa!

Hammasteknikkoseuran järjestämä hampaantekijöiden virkistäytyminen vietetään tänä vuonna Helsingissä Hohtogolf West Coastissa. Tällä kertaa vuorossa on hohtominigolfia (14€/osallistuja, maksu paikan päällä) sekä golfin perään Lazer Maze lasersäde esterata, jonka tarjoaa Hammasteknikkoseura.

Esteradalla hikoilun jälkeen siirrymme Hernesaaren rantaan Löylyyn, jossa löylyt tarjoaa Plandent Oy (muistakaa ottaa omat uima-asut). Saunomisen jälkeen ilta jatkuu illallisen parissa Eiran Sandrossa omakustanteisesti. Tervetuloa mukaan!


20 nopeinta ilmoittautujaa mahtuu mukaan! Osallistuminen pelkkään fb-tapahtumaan ei riitä, vaan
SITOVAT ilmoittautumiset: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Lue tästä lisää!

 

 


25.5.2017

Hei, etsin käsityöammatin taitajaa haastateltavaksi Martta-lehteen.

Mietinkin, mahtaisiko hammasteknikkojen joukosta löytyä henkilöä, joka olisi myös Martta-liiton jäsen.

Lehtijutussa on siis tarkoitus pohtia, millaisia töitä tehdään yhä käsin. Miksi juuri näitä töitä ei ole koneellistettu. Hammasteknikko olisi yksi esimerkkiammatti.

Ystävällisin terveisin
Anu Vallinkoski
anu.vallinkoski(at)juttutehdas.fi
050 329 6627

--
Anu Vallinkoski
Toimittaja
puh. +358 50 329 6627

 


27.4.2017

Uusia sisältöjä I love suu -kampanjaan

Hammaslääkäriliiton viime keväänä aloittama I love suu -terveyskampanja väestölle jatkuu myös vuonna 2017 uusilla materiaaleilla täydennettynä.

Lue lisää tästä!

      

Toivotamme kaikki suunterveyden sekä terveyden ja hyvinvoinnin puolesta toimivat organisaatiot ja ammattilaiset mukaan kertomaan I love suu -kampanjasta sekä jakamaan sisältöjä eteenpäin omissa kanavissaan.


I love suu -kampanjan osoitteet:
www.facebook.com/ilovesuu
www.ilovesuu.fi

 


20.4.2017

Työnantajan tulee varmistaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden pätevyys ja riittävä kielitaito

Työnantajan tulee varmistaa terveydenhuollon ammattihenkilön oikeus toimia tehtävässään henkilöstöä rekrytoidessaan.
Terveydenhuollon ammattihenkilön ammattioikeuden voi tarkistaa Valviran ylläpitämästä julkisesta tietopalvelusta JulkiTerhikistä.

Terveydenhuollon ammattihenkilöllä pitää olla hänen hoitamiensa tehtävien edellyttämä riittävä suullinen ja kirjallinen kielitaito.
Valvira tarkistaa kansalaisuudesta riippumatta kielitaidon hakijoilta, joiden ammatillinen koulutus on suoritettu jollain muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä. Työnantajan velvollisuutena on lisäksi varmistaa, että kaikilla sen palveluksessa työskentelevillä terveydenhuollon ammattihenkilöillä on riittävä ammatillinen kielitaito.

Valvira / Uutinen 20.4.2017

 


11.4.2017

Mehiläinen laajentaa Vaasassa – ostaa hammaslaboratorio Vaasan Hammas Oy:n

Mehiläinen Oy ostaa Vaasassa pitkään toimineen hammaslaboratorio Vaasan Hammas Oy:n koko osakekannan.

Lehdistötiedote 27.3.2017

 


28.3.2017

Hammastekninen ala huolissaan potilasturvallisuudesta

Yleisen taloudellisen tilanteen heikentyessä monet kaupungit ja kunnat ovat pakotettuja hakemaan nopeita säästöjä mm. hankintakilpailutuksen kautta eikä asioita aina ajatella kokonaistaloudellisesti pitkällä aikavälillä.
Turussa hammasteknisten laitteiden hankintakilpailun voittanut yritys tilaa tuotteensa Kiinasta. Kaupungin päätös merkitsee turkulaisille hammaslaboratorioille töiden vähenemistä ja tätä kautta myös osaamisen ylläpidon heikentymistä.

 

Turun Sanomat / Mielipide 28.3.2017

Alkuperäinen kirjoitus (.pdf)

 


22.3.2017

Huijari nauhoittaa puhelimessa myöntävän vastauksen – liittää sen tilaussopimukseen

Liikkeellä on uusi kansainvälinen huijaus, joka liittää puhelimessa annetun myöntävän vastauksen ostosopimukseen. Ulkomailta tuleva soittaja kysyy puhelimessa englanniksi, ”can you hear me?”, kuuletko minua. Vastaus on luonnollisesti ”yes”, kyllä. Tämän äänitteen ”yes” leikataan irti ja miksataan tilausäänitteen nauhalle, jolloin asiakas ei voisi väittää, ettei olisi tilannut tuotetta.


Lue tästä lisää / Yrittäjät

 


Puhelinhuijari kalastaa allekirjoituksia – irtisanominen tuo tuhansien eurojen laskun

Irtisanomislomake paljastuu markkinointisopimukseksi, jonka palvelu maksaa tapauksista riippuen 5000–8000 euroa.
Markkinointia kauppaava Scandinavian Time on aiheuttanut kyseenalaisella toiminnallaan viime viikkoina lukuisia yhteydenottoja Suomen Yrittäjien lakimiespalveluun.


Lue tästä lisää / Yrittäjät

 


21.3.2017

Turkulaisille tekohampaita Kiinasta

Turku kilpailutti hammaslaboratoriopalvelunsa ja voittajaksi selvisi suomalainen Lumi Dental -yritys, joka teettää proteettiset työt Kiinassa saakka.
Turkulaisten tekohampaat tuodaan tästä lähtien siis toiselta puolelta maapalloa.Turun Sanomat 21.3.2017

Talouselämä 21.3.2017

 


6.3.2017

Hammasteknisen alan järjestöt ovat pyytäneet lisäselvitystä Valvirasta

Ammattikuntamme järjestöt ovat tehneet Valviralle selvityspyynnön hammasteknikon asemasta laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimisesta 1.2.2017.
Asian selvittely on ainakin terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimisen osalta edelleen epäselvä, vaikka terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskeva laki (559/1994) selkeästi määrittelee laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimista.

 

Lue Hammasteknikko-lehden artikkeli "Onko laki kaikille sama, pitääkö kotimaisella toimijalla olla hammasteknikko palveluksessaan?"

 

 

Aiemmin uutisoitua..

20.10.2016

Tutkintapyyntö Lumi Dental Oy:stä

 

Hammasteknisen alan järjestöt ovat tehneet 18.10.2016 tutkintapyynnön poliisille Lumi Dental Oy:stä.

Taustoja:

 - Lumi Dental Oy valmistuttaa Kiinassa hammasproteeseja ja tuo ne maahan käytettäväksi yksilölliseen käyttöön tarkoitettuina lääkinnällisinä laitteina.

 - Valvira ja Aluehallintovirasto (AVI) on todennut, että Lumi Dental Oy:n toiminnassa ei synny potilasasiakirjoja eikä sillä ole palveluksessaan koulutettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

 - ...hammasteknikot suorittavat sellaisia keskimääräistä suurempia potilasvahinkoriskejä sisältäviä tehtäviä, että näiden ammattihenkilöiden ammattinimikkeiden ja tehtävien suojaaminen laillistamismenettelyllä on potilasturvallisuuden kannalta välttämätöntä. (HE 33/1994)

 

Hammasteknisellä alalla Valvira valvoo terveydenhuollon toimintaa valtakunnallisesti ja AVI:lla on pääasiallinen vastuu yksityisten terveyspalvelujen valvonnasta alueillaan. Hammaslaboratorion laitelainsäädännön valvonta kuuluu Valviraan terveysteknologian ryhmälle, mm. vaatimustenmukaisuusvakuutus ja laiterekisteri.

Valviralta saadun tiedon mukaan "valehammasteknikko"-asian tutkinta kuuluu poliisille.

Hammasteknisen alan järjestöt katsovat, että riittämättömällä koulutus- ja osaamistasolla valmistetut hammasproteesit saattavat vaarantaa Suomessa asuvien potilaiden terveyden. Suomessa hammasproteesien valmistusta koskevat lait ja säädökset tulisivat koskea myös Suomeen maahantuotavien hammasproteesien valmistusta, jotta potilaat saisivat asianmukaisen ja turvallisen hammasproteettisen laitteen suuhunsa. Hammastekninen ala kuuluu lakisääteisen potilasvakuutuksen piiriin, joten potilasvakuutusta ei voida myöntää yritykselle, jossa ei toimi terveydenhuollon ammattihenkilöä. Yksilölliseen käyttöön valmistetun Suomessa suuhun laitettavan hammasproteesin tai muun vastaavan laitteen valmistajan on annettava potilaalle sen vaatimustenmukaisuudesta vakuutus,  jonka voi vahvistaa allekirjoituksellaan sen valmistanut tai valmistusprosessissa mukana ollut Suomessa laillistettu hammasteknikko.


1. Syyllistytäänkö Lumi Dental Oy:ssa luvattomaan terveydenhuollon ammattihenkilön toimenharjoittamiseen?

- Laillistettu hammasteknikko saa suorittaa hammaslääkärin antamia hammasteknisiä töitä sekä irrotettavien hammasproteesien teknisiä korjauksia.Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettu asetus 17 §.

- Hammasteknikon toimen harjoittaminen Suomessa edellyttää terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 §:n mukaan Valviran hyväksymistä.

- Rikoslain 44 luvun 3 §:ssä kriminalisoidaan terveydenhuollon ammattihenkilönä toimiminen ilman laillista oikeutta.

2. Onko Lumi Dental Oy toiminut lain mukaisesti ETA-alueen ulkopuolelta tuotujen tullausasioiden suhteen?

3. Onko Lumi Dental Oy toiminut lain mukaisesti ETA-alueen ulkopuolelta tuotujen hammasproteesien arvolisäveroasioiden suhteen?
- Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan arvonlisäveroa suoritetaan valtiolle liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä ja Suomessa tapahtuvasta tavaran maahantuonnista.
Arvonlisäverolain 36 §:n mukaan veroa ei kuitenkaan suoriteta hammasteknikon tai erikoishammasteknikon myymistä hammasproteeseista ja niihin kohdistuvista hammasteknisistä työsuorituksista.

4. Onko Lumi Dental Oy hammasproteeseja markkinoille saattaessaan toiminut terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 säädetyn lain mukaisesti? (Vaatimustenmukaisuusvakuutus ja laiterekisteri)

5. Onko Lumi Dental Oy:llä lakisääteinen potilasvakuutus? Näkemyksemme mukaan potilasvakuutusta ei voida myöntää yritykselle jossa ei toimi terveydenhuollon ammattihenkilöä.

6. Onko Lumi Dental Oy suorittanut arvolisäveron suomessa tapahtuvasta hammasproteesien myynnistä? Näkemyksemme mukaan arvolisäverovapautuksen perusteena on hammasteknikon ammattinimike (1501/1993 36§ kohta 3)

 


6.2.2017

THL on julkaissut ohjeet suun terveydenhuollon yksiköiden tartunnantorjuntaan

Vastaanotolle suunnatusta ohjeesta löytyy tietoa muunmuassa:
Hygieniasuunnitelma, henkilöhygienia ja suojainten käyttö, toiminta potilaan hoidossa, pintojen desinfektio ja siivous, välinehuolto..
Edellinen ohje on vuodelta 2003.


Ohje suun terveydenhuollon yksiköiden tartunnantorjuntaan / THL


Ohje hammaslaboratoriolle. Hammaslaboratorion hygienia, Julkaisusarja 2/2000/Lääkelaitos


1.2.2017

Valinnanvapauslain luonnos lausuntokierrokselle

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat lähettäneet sote-uudistukseen liittyvän valinnanvapauslain luonnoksen lausunnolle 31. tammikuuta. Lausuntoaikaa on 28.3.2017 saakka.

Pykäliä täsmennetään vielä lausuntokierroksen aikana ja sen jälkeen. Myös vaikutusarvioinnit valmistuvat lausuntokierroksen jälkeen lopulliseen muotoonsa. Alustava vaikutusarviointi on saatavilla lausuntopyyntöaineiston yhteydessä.

Lausuntoa pyydetään Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen tuottajilta sekä eräiltä muilta toimijoilta. Näiden lisäksi muutkin voivat halutessaan antaa lakiluonnoksesta lausuntonsa. Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne otetaan huomioon hallituksen lakiesityksen viimeistelemisessä.

 

STM / Tiedote 31.1.2017


12.1.2017

Oral Hammaslääkärit laajentaa toimintaansa Saloon

Oral Hammaslääkärit Oyj vahvistaa palvelutarjontaansa Salossa hankkimalla omistukseensa Salon Hammaspaikan,
erikoishammasteknikko Marko Rosendahlin liiketoiminnat Salossa, Somerolla, Kemiössä ja Paimiossa sekä hammaslaboratorio Labodentin.

 

Kauppalehti / STT info

 


9.1.2017

Sähköinen ilmoittautumislomake on avattu!

Kevätluentopäivät Himoksella 10.-12.3.2017

J.Karjalainen, luentoja, laskettelua, yhteinen illanvietto ja ruokailu buffet-illallisella, Olavi Uusivirta...

Kevätluentopäivät palaavat Himokselle monen vuoden tauon jälkeen.
Tiedossa loistavia luentoja ja hyvää seuraa. Käy rinteessä ja pulahda paljuun.
Rentoudu illallisella ravintola Liiterissä ja lähde kuuntelemaan Suomen huippuartisteja Himos Areenalle!
Vanhoista tekijöistä opiskelijoihin, kaikki mukaan!

 

Lue tästä lisätietoa!

 


6.1.2017

Mistä palveluseteli-kokeilussa on kysymys - Valinnanvapausmalli elävässä elämässä


Asiakkaiden valinnanvapauteen perustuva toimintamalli tulee muuttamaan kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyvien osapuolten roolia, asemaa ja toimintaa merkittävästi.

Muutoksessa-blogi / Minna Saario / 4.1.2017

Asiantuntijat kertovat videolla, mistä palvelusetelikokeilussa on kysymys ja millaisia sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauteen liittyviä kokeiluja eri paikkakunnilla tehdään.

Katso video

 

 

Aiemmin palvelusetelikokeilusta uutisoitua...

 


5.1.2017

Suusyöpätapaukset lisääntyvät hälyttävästi

Britannian syöpärekisterin uusimpien tilastojen mukaan suusyöpätapausten määrä lisääntyi hälyttävästi kuluneiden 20 vuoden aikana, peräti 68 %. Syynä on tupakointi ja lisääntynyt alkoholin käyttö niin miesten kuin naisten keskuudessa.

Suun terveydenhuollon ammattilaisille suusyövän varhaisvaiheen salakavaluus on tuttu juttu. Varhaisdiagnostiikassa olemme avainasemassa, sillä mikään muu terveydenhuollon ammattiryhmä ei näe niin hyvin potilaan suuhun kuin mikä hammaslääkärin tuolissa on mahdollista.

 

Suomen Hammaslääkärilehti / Kolumni 5.1.2017


3.1.2017

Erikoishammasteknikon on aika täyttää toimintakertomus

Yksityisen terveydenhuollon toimintakertomukset vuodelta 2016 on annettava 28.2.2017 mennessä.

Toimintakertomukseen täytät yrityksesi ja vastaanottosi yhteystietoja, osoitteita yms. sekä potilaskäyntien ja potilaiden lukumäärän edellisen vuoden ajalta.
Näistä toimintakertomuksista koottavien tilastojen avulla voitaisiin tarkastella erikoishammasteknikoiden hoitamien potilaiden luku- ja käyntimääriä. Toisin sanoen, tilastolla voitaisiin osoittaa erikoishammasteknikon tuottamien palveluiden erittäin merkittävä asema suun terveydenhuollossa.

EHT-liiton jäsenien Intranet -sivuilta löytyvästä ohjeesta saat apua sähköisen toimintakertomuksen täyttöön.
Sivuilta löydät myös tulostettavan paperilomakkeen. (Erikoishammasteknikkoliitto.fi>Jäsensivut>Tietoa EHT:lle>Toimintakertomus)


Valvira / Toimintakertomus

 


 

 

 Vanhat uutiset ja tiedotteet 2017

Vanhat uutiset ja tiedotteet 2016

Vanhat uutiset ja tiedotteet 2015

Vanhat uutiset ja tiedotteet 2014

Vanhat uutiset ja tiedotteet 2013

Vanhat uutiset ja tiedotteet 2011-2012

 

 

 

Lakisääteistä palvelua

Hammasteknikon toimen harjoittaminen Suomessa edellyttää terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5. §:n mukaan Valviran hyväksymistä.

Jokainen suomalainen hammasteknikko vastaa tekemästään työstä ja sen laadusta.

Terveydenhoidon luotettavuutta ja turvallisuutta luodaan korkeatasoisella koulutuksella ja sitä valvovalla terveydenhuollon ammattihenkilölainsäädännöllä.
Hammasteknikon toimen harjoittaminen Suomessa edellyttää ammattikorkeakoulutasoisen hammasteknikon tutkinnon suorittamista ja tutkintotodistuksen perusteella haettavan laillistuksen saamista Valviralta.

Suomalaisissa hammaslaboratorioissa käytetyt materiaalit ovat CE-merkittyjä.
Hammasteknikon valmistamiin lääkinnällisiin laitteisiin ei kuitenkaan laiteta CE-merkintää, sillä kyseessä ei ole sarjatuotanto vaan yksilöidyn potilaan käyttöön valmistettu tuote. Pätevöitynyt hammasteknikko vakuuttaa allekirjoituksellaan jokaisen valmistamansa tai valvomansa laitteen vaatimustenmukaisuuden: "Yksilölliseen käyttöön valmistettu laite".
Hammastekninen ala kuuluu potilasvakuutuksen piiriin, ja suomalaisella hammasteknikolla on aina lakisääteinen potilasvakuutus.
Hammasteknikon myymistä hammasproteeseista ja niihin kohdistuvista hammasteknisistä työsuorituksista ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa.

 


9.12.2016

 

11.11.2016

Nettisivut ja sähköpostit ovat hetken katkolla 10.12.2016

 

Suomen Hammasteknikkoseuran ja Hammaslaboratorioliiton nettisivut sekä hammasteknikko.fi päätteiset sähköpostit ovat suljetut 10.12.2016 klo 00:00 alkaen.

Katkon arvioitu kesto on noin 8 tuntia. Palveluiden odotetaan näin ollen palautuvan toimintaan klo 08:00 mennessä.

 


17.11.2016

Hammastekniikkapäivät, Odontologi 2016

Suomen Hammasteknikkoseuran Hammastekniikkapäivien kävijämäärä oli erinomainen.

Tänä vuonna SHtS -osallistujia oli upeat 303 henkilöä.

 

 


21.11.2016

Tekohymy julkaistu

 

Viimeisten Helsingistä valmistuneiden hammasteknikoiden luokkajulkaisu on julkaistu nyt myös sähköisenä!

 

Lue tästä luokkajulkaisu

 


17.11.2016

Valvira + AVI = Luova?


Reformiministerityöryhmä puolsi jatkovalmistelua siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan ja ohjauksen tehtävät kootaan aluehallintovirastoista ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta uuteen valtioneuvoston ministeriöiden yhteiseen lupa-, ohjaus- ja valvontavirastoon (työnimi Luova).


Reformiministerit linjasivat sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan uudistamista / STM Tiedote 14.11.2016

 


15.11.2016

Tekohampaiden tekijät ovat entistä harvemmassa - Imatralla toimii enää kolme erikoishammasteknikkoa

 

Hammasteknikoista ja erikoishammasteknikoista on tällä hetkellä pulaa jo lähes koko maassa.

On paljon mahdollista, että jatkossa hinnat karkaavat käsistä, jos kysyntä on valtavaa ja tekijöitä vähän, pelkää Suomen hammasteknikkoseuran puheenjohtaja Ilkka Tuominen.

Ennusteen mukaan vuonna 2035 nykyisistä työntekijöistä 40 % on eläköitynyt, sanoo Suomen hammasteknikkoseuran puheenjohtaja Ilkka Tuominen. Hänen mukaansa jo nyt Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ulkopuolella on huutava pula alan ammattilaisista. Alan koulutusta on supistettu viime vuosina. Tuomisen mukaan näyttää siltä, että rahapulan vuoksi koulutukseen on jälleen tulossa välivuosi.

 

Hammasproteesien valmistus on edelleen ennen muuta käsityötä. 3D-tulostus antaa vielä odottaa itseään. Työvälineistä eniten käytetään yhä veistä, käsiporaa ja siveltimiä. Jokainen suu on erilainen ja proteesi on muokattava juuri siihen sopivaksi. Tätä toimintaa ei voi viedä Kiinaan, tietää Jarkko Valokorpi.


Tekohampaiden tekijät ovat entistä harvemmassa  / 11.11.2016 Etelä-Saimaa

Hammasteknikoiden määrä vähenee ja palvelut kallistuvat / Suomen Hammaslääkärilehti / Mediaseuranta

 


1.11.2016

Palaute Ylelle Kuningaskuluttaja-ohjelmasta

Suomen Hammasteknikkoseuran puheenjohtaja Ilkka Tuominen antoi Ylelle palautetta Kuningaskuluttaja ohjelmasta sekä "Kovaa peliä tekareista" netti-artikkelista.

Kuningaskuluttaja-ohjelmassa 20.10.2016. Aihe käsitteli hammasproteesien ja purentakiskojen hintaa ja laatua.
Ilkka Tuominen jäi kuitenkin kaipaamaan ohjelmassa mainittua asioiden laadullista käsittelyä, pääasiassa ohjelman sisältö keskittyi hintojen vertailuun. Oman ongelmansa ohjelmaan toi asioiden sekoittaminen keskenään.
Ohjelman katsojalle jää täysin virheellinen käsitys suomalaisen hammasteknikon työn hintojen piilottelusta, sen ylihinnoittelusta, sisäpiirissä tapahtuvassa sopimisesta ja jopa toimintatapojen vanhanaikaisuudesta.

 

Lue palaute

 


20.10.2016

Tutkintapyyntö Lumi Dental Oy:stä

 

Hammasteknisen alan järjestöt ovat tehneet 18.10.2016 tutkintapyynnön poliisille Lumi Dental Oy:stä.

Taustoja:

 - Lumi Dental Oy valmistuttaa Kiinassa hammasproteeseja ja tuo ne maahan käytettäväksi yksilölliseen käyttöön tarkoitettuina lääkinnällisinä laitteina.

 - Valvira ja Aluehallintovirasto (AVI) on todennut, että Lumi Dental Oy:n toiminnassa ei synny potilasasiakirjoja eikä sillä ole palveluksessaan koulutettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

 - ...hammasteknikot suorittavat sellaisia keskimääräistä suurempia potilasvahinkoriskejä sisältäviä tehtäviä, että näiden ammattihenkilöiden ammattinimikkeiden ja tehtävien suojaaminen laillistamismenettelyllä on potilasturvallisuuden kannalta välttämätöntä. (HE 33/1994)

 

Hammasteknisellä alalla Valvira valvoo terveydenhuollon toimintaa valtakunnallisesti ja AVI:lla on pääasiallinen vastuu yksityisten terveyspalvelujen valvonnasta alueillaan. Hammaslaboratorion laitelainsäädännön valvonta kuuluu Valviraan terveysteknologian ryhmälle, mm. vaatimustenmukaisuusvakuutus ja laiterekisteri.

Valviralta saadun tiedon mukaan "valehammasteknikko"-asian tutkinta kuuluu poliisille.

Hammasteknisen alan järjestöt katsovat, että riittämättömällä koulutus- ja osaamistasolla valmistetut hammasproteesit saattavat vaarantaa Suomessa asuvien potilaiden terveyden. Suomessa hammasproteesien valmistusta koskevat lait ja säädökset tulisivat koskea myös Suomeen maahantuotavien hammasproteesien valmistusta, jotta potilaat saisivat asianmukaisen ja turvallisen hammasproteettisen laitteen suuhunsa. Hammastekninen ala kuuluu lakisääteisen potilasvakuutuksen piiriin, joten potilasvakuutusta ei voida myöntää yritykselle, jossa ei toimi terveydenhuollon ammattihenkilöä. Yksilölliseen käyttöön valmistetun Suomessa suuhun laitettavan hammasproteesin tai muun vastaavan laitteen valmistajan on annettava potilaalle sen vaatimustenmukaisuudesta vakuutus,  jonka voi vahvistaa allekirjoituksellaan sen valmistanut tai valmistusprosessissa mukana ollut Suomessa laillistettu hammasteknikko.


1. Syyllistytäänkö Lumi Dental Oy:ssa luvattomaan terveydenhuollon ammattihenkilön toimenharjoittamiseen?

- Laillistettu hammasteknikko saa suorittaa hammaslääkärin antamia hammasteknisiä töitä sekä irrotettavien hammasproteesien teknisiä korjauksia.Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettu asetus 17 §.

- Hammasteknikon toimen harjoittaminen Suomessa edellyttää terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 §:n mukaan Valviran hyväksymistä.

- Rikoslain 44 luvun 3 §:ssä kriminalisoidaan terveydenhuollon ammattihenkilönä toimiminen ilman laillista oikeutta.

2. Onko Lumi Dental Oy toiminut lain mukaisesti ETA-alueen ulkopuolelta tuotujen tullausasioiden suhteen?

3. Onko Lumi Dental Oy toiminut lain mukaisesti ETA-alueen ulkopuolelta tuotujen hammasproteesien arvolisäveroasioiden suhteen?
- Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan arvonlisäveroa suoritetaan valtiolle liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä ja Suomessa tapahtuvasta tavaran maahantuonnista.
Arvonlisäverolain 36 §:n mukaan veroa ei kuitenkaan suoriteta hammasteknikon tai erikoishammasteknikon myymistä hammasproteeseista ja niihin kohdistuvista hammasteknisistä työsuorituksista.

4. Onko Lumi Dental Oy hammasproteeseja markkinoille saattaessaan toiminut terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 säädetyn lain mukaisesti? (Vaatimustenmukaisuusvakuutus ja laiterekisteri)

5. Onko Lumi Dental Oy:llä lakisääteinen potilasvakuutus? Näkemyksemme mukaan potilasvakuutusta ei voida myöntää yritykselle jossa ei toimi terveydenhuollon ammattihenkilöä.

6. Onko Lumi Dental Oy suorittanut arvolisäveron suomessa tapahtuvasta hammasproteesien myynnistä? Näkemyksemme mukaan arvolisäverovapautuksen perusteena on hammasteknikon ammattinimike (1501/1993 36§ kohta 3)

 


5.10.2016 / Päivitetty 20.10.2016

Katso TV-ohjelma

Yle TV1 Kuningaskuluttaja -ohjelma to 20.10.2016 klo 20.00

Uusinnat maanantaina 24.10 klo 05.55 ja tiistaina 25.10 klo 16.20

"Purentakiskot ja hammasproteesit hankitaan usein ilman hintavertailua. Asia koskee satoja tuhansia suomalaisia."

 

Katso ohjelma Yle Areenassa!

 

Mikä satoja euroja maksava tuote? / Kuningaskuluttaja Facebook

Miksi hammasproteesien ja purentakiskojen hinta on hämärän peitossa?

Kovaa peliä tekareista /
proteeseja ja purentakiskoja valmistavat laboratoriot kampittavat uutta halpatoimijaa

 

Huomioithan myös artikkeleiden kommentit!

 


10.10.2016

Hammaslaboratorion dokumentaatiosta, sekä hammasteknikon oikeuksista ja velvollisuuksista

"Valvira on toukokuussa 2016 aloittanut pitkän tauon jälkeen hammaslaboratorioiden dokumentointivelvollisuustarkastuksia.
Dokumentointivelvollisuus perustuu lakiin 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista."


"Hammasteknikon tutkinto on ammattikorkeakoulututkinto, mutta ammatin toimenkuva on ainakin suurelle osalle yleisöstä melko tuntematon. Tässä artikkelissa avataan hammasteknikon oikeuksia, velvollisuuksia sekä roolia suunterveydenhuollossa yleisesti."

 

Lue lisää tästä!

 


23.9.2016

Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeen palvelusetelikokeilun hankehakuun saapui 12 hakemusta

Kokeilujen tavoitteena on saada kokemuksia ja tietoa erilaisten toimintamallien käytöstä ja käyttää tätä tietoa valinnanvapausmallin ja sen lainsäädännön kehittämisessä. Tavoitteena on myös vahvistaa asiakaslähtöisyyttä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Asiakkaiden kokemukset ja palaute otetaan huomioon palveluiden kehittämisessä ja ohjauksessa. Lisäksi kehitetään valinnanvapautta tukevia tietojärjestelmiä sekä sähköisiä palveluja, joilla on mahdollista hakea ja vertailla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö / 22.4.2016 / Uutinen

 


13.9.2016

 Hammastekniikkapäivät, Odontologi 2016  24. - 26.11.2016

Sähköinen ilmoittautumislomake on avattu

Ohjelma

Ilmoittaudu tästä

 


13.9.2016

Alaleuan hampaattomuuden hoito implanttikiinnitteisellä kokoproteesilla kuuluu palveluvalikoimaan

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) hyväksyi kokouksessaan 30.8.2016 suosituksen alaleuan hampaattomuuden hoidosta implanttikiinnitteisellä kokoproteesilla.

 

Suositus: Implanttikiinnitteinen kokoproteesi alaleuan hampaattomuuden hoidossa

Tiedote 2.9.2016

 

 

Aiemmin aiheesta uutisoitua:

27.6.2016

Kommentoi suositusluonnosta: "Implanttikiinnitteinen kokoproteesi alaleuan hampaattomuuden hoidossa"

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) on kokouksessaan 26.5.2016 hyväksynyt alustavasti suositusluonnoksen ”Implanttikiinnitteinen kokoproteesi alaleuan hampaattomuuden hoidossa”. Ennen suosituksen lopullista hyväksymistä PALKO antaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden kommentoida luonnosta. Suositusluonnoksen ja taustamuistion löydät väliotsikon Liitteet alta. Ennen vastaamista tutustu sekä suositusluonnokseen että taustamuistioon.

 

Tästä kyselyyn

Lue Erikoishammasteknikkoliiton antamat kommentit

 


8.9.2016

Humpuukia vai ei: Kuorsauskiskolla eroon kuorsauksesta

Kuorsaajille kaupitellaan erilaisia suuhun laitettavia kuorsauskiskoja. Hammaslääkäriltä hankittavien kiskojen lisäksi tarjolla on myös halpaversioita. Esimerkiksi apteekeissa myydään muovista NukkuMatti-kiskoa. Se lupaa kuorsauksen vaimenevan ja hengityksen paranevan. ”Mainoslause ei fuskaa, sillä juuri tuosta kuorsaamisessa on kyse”, sanoo Turun yliopistollisen sairaalan erikoishammaslääkäri Jarkko Vuoriluoto. Kiskon teho perustuu siihen, että se muuttaa leuan asentoa. Vuoriluoto ei suosittele, että apteekeissa myytävää kuorsauskiskoa käytettäisiin yli kahta kuukautta. Kokeilun jälkeen kannattaa teettää hammaslääkärillä omiin mittoihin sopiva kisko. Asiassa kannattaa kääntyä yksityisen hammaslääkärin puoleen, sillä julkiselta puolelta räätälöityä kuorsauskiskoa on vaikea saada.Lähde:

Suomen Hammaslääkärilehden mediaseuranta / Kuluttaja 7.9.2016

 


18.8.2016

Med Group ostaa Qmedicalin

Sosiaali- ja terveysalan yritys Med Group ostaa erikoishammaslääkäripalveluihin keskittyneen Qmedicalin. Klinikalla on oma hammaslaboratorio (Qtec) sekä implanttikomponenttien maahantuonti (QT-Components).

 

Lue lisää: Med Group / 16.8.2016

 


27.6.2016

Kommentoi suositusluonnosta: "Implanttikiinnitteinen kokoproteesi alaleuan hampaattomuuden hoidossa"

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) on kokouksessaan 26.5.2016 hyväksynyt alustavasti suositusluonnoksen ”Implanttikiinnitteinen kokoproteesi alaleuan hampaattomuuden hoidossa”. Ennen suosituksen lopullista hyväksymistä PALKO antaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden kommentoida luonnosta. Suositusluonnoksen ja taustamuistion löydät väliotsikon Liitteet alta. Ennen vastaamista tutustu sekä suositusluonnokseen että taustamuistioon.

Aikaa kommentointiin on ilmeisesti 5.7.2016 asti. Suomen Hammasteknikkoseura pahoittelee aiheen myöhäistä uutisointia.

 

Tästä kyselyyn

Lue Erikoishammasteknikkoliiton antamat kommentit

 


10.6.2016

Hyvinvoinnin ja terveyden ministeriryhmä linjasi palvelusetelikokeilun käynnistämisestä

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat asetetaan samalle viivalle ja mahdollistetaan pienten ja keskisuurten yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden osallistuminen palvelujen tuottamiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö / 9.6.2016 / Tiedote 88/2016

 

25.4.2016

Palvelusetelikokeilulla tietoa valinnanvapauden toteuttamiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää palvelusetelikokeilun osana hallituksen Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihanketta. Kokeilu tuottaa tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapautta koskevaan valmisteluun. Se toteutetaan kuntakokeiluna muutamassa, myöhemmin valittavassa kunnassa. Osana kokeilua kehitetään palvelutuottajien vertailun mahdollistavaa sähköistä palvelua.


Mediuutiset

Sosiaali- ja terveysministeriö / 25.4.2016 / Tiedote 57/2016

 


16.5.2016

Kiinassa valmistetaan hammasproteeseja romuteräksestä

 

Ongelma paljastui China Central TV:n tutkivassa tv-dokumenttiohjelmassa, jossa keskityttiin Cidu Zhongcheng Medical Supply Company -yritykseen sekä muihin yhtiöihin, kuten Beijing Beikou Dental Lab -hammaslaboratorioon.

"Käytämme romuterästä" kertoi beijingiläisen hammasproteesivalmistajan Cidu Zhongcheng Medical Supply Companyn työntekijä peitetehtävissä olleelle toimittajalle; toinen saman yrityksen työntekijä myönsi, että romuterästä käytetään laskemaan tuotantokustannuksia. Näiden säästötoimien ansiosta kotimaisen tuotannon tukemisesta on tullut entistä tärkeämpää, kun halutaan varmistua hammasproteesien korkelaatuisuudesta.

Ongelmallisten materiaalien lisäksi Cidu Zhongcheng vaikuttaisi käyttävän tuotteilleen erittäin kyseenalaisia sterilointiprosesseja. "Tuon töihin omat vanhat hammasharjani kotoa, ne joita en enää itse käytä", kertoi naispuolinen työntekijä, joka puhdisti valmiita proteeseja hammasharjalla. 

 

Lue tästä koko artikkeli (Hammasteknikko 2/2016)

Lähde: The Dental Laboratories Association - British Bitemark

Lue lisää / Epoch Times

 


4.5.2016

Onko hammasteknikon työt ulkoistettavissa ulkomaille?

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) arvioi että hammas- ja apuvälineteknikon työt ovat vaikeasti siirrettävissä ulkomaille.

Noin 400 ammatin joukosta valtaosaa ei voi Etlan mukaan ulkoistaa tai ainakin se on vaikeaa. Ei-ulkoistettavia ammatteja ovat sellaiset, jotka vaativat jatkuvaa kontaktia ihmisten kesken.

Katso lista ammateista Yle / Uutiset 4.5.2016


"Monimutkaista ajattelua, etiikkaa, moraalia ja ihmisten välistä viestintää vaativat työt lisääntyvät kahden seuraavan vuosikymmenen aikana, todetaan Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen vuonna 2014 julkaistussa raportissa tietotekniikan vaikutuksista Suomen työllisyyteen."
Yle / Uutiset 13.1.2014

 


4.5.2016

Hammasteknikot ja erikoishammasteknikot Valviran ja Potilasvakuutuskeskuksen tilastoissa

Koska erikoishammasteknikoita ja hammasteknikoita ei löydy Potilasvakuutuskeskuksen eikä Valviran tilastoista, SHtS ja EHTL tekivät tietopyynnön.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin (Terhikki) perusteella hammasteknikoihin on vuosina 2012-2015 kohdistunut vain yksittäisiä valvontatoimenpiteitä. Vuonna 2012 hammasteknikkoon on kohdistunut yksi huomautus ja vuonna 2013 yksi kirjallinen varoitus. Hammasteknikoihin ei ole kohdistunut oikeuksien menetyksiä tai rajoituksia. Erikoishammasteknikoihin ei ole kohdistunut lainkaan valvontatoimenpiteitä.

Potilasvakuutuskeskukseen (PVK) tulee erikoishammasteknikon tai hammasteknikon työhön liittyviä ilmoituksia todella vähän. Hammasproteettisen hoidon vahinkojen vähäisen määrän selittää osaltaan se, että suurin osa hoitoon liittyvistä vahinkoilmoituksista kohdentuu hammaslääkärin toimintaan.


Vuosina 2005-2011 hammasteknikoihin ja erikoishammasteknikoihin kohdistuneet kantelu- ja muut valvontatapausten lukumäärät on julkaistu "SHtS Matrikkeli 2005-2015" kirjassa.


Valvira / Valvontatilastot

Potilasvakuutuskeskus / Tilastot ja tutkimukset


 


25.4.2016

Palvelusetelikokeilulla tietoa valinnanvapauden toteuttamiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää palvelusetelikokeilun osana hallituksen Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihanketta. Kokeilu tuottaa tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapautta koskevaan valmisteluun. Se toteutetaan kuntakokeiluna muutamassa, myöhemmin valittavassa kunnassa. Osana kokeilua kehitetään palvelutuottajien vertailun mahdollistavaa sähköistä palvelua.


Mediuutiset

Sosiaali- ja terveysministeriö / 25.4.2016 / Tiedote 57/2016

 


9.4.2016

Turun AMK kiinnosti hakijoita kevään yhteishaussa

Lukumääräisesti eniten hakijoita oli aiempien vuosien tapaan sosiaali- ja terveysalan sekä liiketalouden koulutuksiin.
Sosiaali- ja terveysalalla vetovoimaisimpia olivat hammasteknikon ja fysioterapeutin tutkinnot.

 

Lue lisää Turku AMK:n sivuilta

 


1.4.2016

Nyt kampanjoidaan suunterveydestä!

Suomalaisten suunterveydessä ja terveystottumuksissa on paljon parannettavaa.
Siksi Hammaslääkäriliitto aloittaa uudenlaisen kampanjan suunterveyden puolesta.

I love suu -kampanja käynnistyy 11.4.2016.

Kaikki suunterveyden sekä terveyden ja hyvinvoinnin puolesta toimivat organisaatiot ovat lämpimästi tervetulleita mukaan kertomaan kampanjasta sekä jakamaan I love suun sisältöjä eteenpäin omissa kanavissaan.

I Iove suu on Hammaslääkäriliiton valtakunnallinen suunterveyskampanja väestölle.
Painopiste on tavallisimpien suun sairauksien – karieksen ja parodontiitin – ennaltaehkäisyssä, varhaishoidossa ja omahoidossa sekä suomalaisten suunterveyden parantamisessa. Muistutamme myös suunterveyden merkityksestä yleisterveydelle.Kampanjan verkkosivut avataan 11.4. osoitteessa: www.ilovesuu.fi
Kampanjan Facebook-sivu on avattu 30.3.: www.facebook.com/ilovesuu

Kevään aktiivisin kampanja-aika ajoittuu huhti–toukokuulle. Kampanjointi suunterveyden puolesta jatkuu myös kevään jälkeen.
I love suun Facebook-sivulle päivitetään säännöllisesti uutta suunterveyssisältöä.
Lisätieto kampanjasta myös Hammaslääkäriliiton sivuilta: www.hammaslaakariliitto.fi tai viestinnästä: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Muista käydä tykkäämässä myös Hammaslääkäriliiton Facebook-sivusta ja seuraa kampanjaviestintää some-kanavissamme:
Facebook: www.facebook.com/hammaslaakariliitto
Twitter: www.twitter.com/suunvuoksi

 

 HUOM! Katso Erikoishammasteknikkoliiton jäsensivuilta, kuinka voit tilata maksutonta kampanjamateriaalia vastaanotollesi!

 


23.3.2016

Suun sisäinen taiteilija

Erikoishammasteknikko Pekka Juurikko, HammasPekkana tunnetuksi tullut, juhli viime viikolla 40 toimintavuottaan.

"Hammaslääkärit eivät opiskele kovinkaan paljon tekniikkaa, joten käytännössä hammasteknikot joutuvat opettamaan heitä tässä työssä. Olisi kaikkien etu, että he voisivat laittaa asiakkaalle lähetteen suoraan meille. Nykyinen laki ei salli sitä."
 

Uusimaa / Porvoo 20.3.2016

 


 18.3.2016

 

Turku AMK:n tiloissa järjestetyille Kevätluentopäivien luennoille osallistui ennätykselliset 112 henkilöä.

 


17.3.2016

Oral Hammaslääkärit Oyj laajentaa hammaslaboratoriotoimintaansa

Oral Hammaslääkärit Oyj laajentaa hammaslaboratoriotoimintaansa hankkimalla omistukseensa Hammaslaboratorio Lindent Oy:n osakekannan.

Lindentin perustaja EHT,HT Aki Lindén jatkaa kaupan jälkeen Oral Lindent Hammaslaboratorion toiminnan kehittämistä koulutus- ja kehityspäällikkönä. Hän siirtyy samalla kehittämään myös Oral Hammaslaboratorio Oy:n toimintaa ja osaamista etenkin esteettisen keramian alalla yhdessä hammaslaboratoriopäällikkö Markku Sinisalon kanssa.

 

Lue lisää / Oral

 


23.2.2016

Hammastekniikka kiinnostaa

Stadin ammattiopiston toimialarehtori Marko Aaltonen kertoo, että heillä riittää opiskelupaikkoja todennäköisesti kaikille hakijoille.
– Viime vuonna saimme kyllä kaikille halukkaille opiskelupaikan järjestettyä. Tietysti on tutkintoja, joita kaikki hakijat eivät pääse opiskelemaan, Aaltonen sanoo. Näitä ovat esimerkiksi ammattiopiston suoituimpiin hakupaikkoihin kuuluvat audiovisuaalinen viestintä, kosmetologi- ja hammaslaboranttiopinnot.

 

Yle Uutiset 23.2.2016

 


22.1.2016

AMK ja yliopisto yhteistyössä suun terveyden puolesta

Turun Sanomat kertoo Turun yliopiston ja AMK:n tekevän tiivistä yhteistyötä koskien hammasteknikkokoulutusta.
Järjestely on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen. "Koulutuksen kannalta verkosto yliopiston kanssa on kriittisen tarpeellinen meille", sanoo AMK:n rehtori Vesa Taatila.
Professori Pekka Vallittu Turun yliopistosta huomauttaa, että hammasteknikkojen ammatti on alkujaan syntynyt tarpeeseen ja tälläkin hetkellä lähes 300000 suomalaista saa joka vuosi käyttöönsä jonkin hammasteknikon valmistaman tuotteen.
Suomen hammasteknikkoseuran puheenjohtaja Ilkka Tuominen pitää haasteena sitä, että silta oppilaitoksen ja työelämän välillä saadaan pidettyä hyvänä.

Lähde: Suomen Hammaslääkärilehti / Mediaseuranta
22.1.2016 Turun Sanomat + liitteet (E-edition, PDF)

 


 

 Vanhat uutiset ja tiedotteet 2017

Vanhat uutiset ja tiedotteet 2016

Vanhat uutiset ja tiedotteet 2015

Vanhat uutiset ja tiedotteet 2014

Vanhat uutiset ja tiedotteet 2013

Vanhat uutiset ja tiedotteet 2011-2012

 

 

Kuten luonto sen tarkoitti

Kahta samanlaista suuta ei ole. Niinpä jokainen hammaslaboratoriossa valmistettu työ on uniikki. Hammaslaboratoriossa valmistetun tuotteen tarkoitus on hoitaa tai kuntouttaa tietyn ihmisen purentaelimen toimintaa. Tuotteen tulee soveltua käyttöön turvallisesti ja terveellisesti sekä istua suuhun moitteettomasti.


Usein tuotteella on vahva esteettinen merkitys. Etuhampaisiin voidaan esimerkiksi valmistaa kuoret posliinilaminaatista. Jotta hammaslaboratoriossa valmistetut hampaat näyttäisivät aidoilta, tulee niissä olla luonnollisia sävyeroja. Hammasteknikko erottaa pienetkin värivivahteet ja osaa määritellä asiakkaan suuhun sopivat värit kymmenistä värimalleista. Sopiva väriyhdistelmä saadaan sekoittamalla useita erivärisiä posliineita. Näin saatu yhdistelmä taittaa valoa luonnollisella tavalla. Tuotteen lisäksi myös palvelun tulee olla yksilöllistä, jotta asiakkaan on helppoa avata suunsa ja kertoa tuotteen sopimisesta avoimesti.